Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er forskjellen på en hypotese og en teori?

Definisjon: – Hva er en hypotese?

En hypotese er:

en teori som er gjort om til en påstand som lar seg teste empirisk.

Begrepet stammer fra det greske, ὑποτιθέναι – hypotithenai, som betyr «å sette under» eller «å anta». En litt mer nøyaktig definisjon av begrepet er:

“En hypotese er en konkretisert antagelse om et faktiske forhold “

Store Norske Leksikon definerer en hypotese som:

en gjetning, antagelse eller forklaring som synes rimelig ut fra foreliggende kunnskap, og som man forsøker å avkrefte eller bekrefte.

Noen ganger betyr hypotese bare en midlertidig og hittil ubekreftet forklaring av kjente og iakttatte, men ellers uforklarte fenomener (ubekreftede teorier).

I motsetning til teoriene som gir allmenne utsagn, gir hypoteser spesifikke utsagn om et fenomen, noe som gjør det mulig å teste hypotesenes holdbarhet empirisk.

Hypotesens funksjon er å bestemme hvilken type data som skal samles inn for å belyse en problemstilling, og skal knytte forbindelsen mellom dataene vi samler inn og teorien vi ønsker å teste.

En hypotese kan også angi retningen på samvariasjonen mellom variablene, og den kan påstå noe om årsakssammenhenger. Men en hypotese kan godt gjelde bare hyppigheten av en hendelse.


Sammenhengen mellom teori og hypotese

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss