Domene og webhotell fra OnNet.no

hypotese

Definisjon: – Hva er en hypotese?

En hypotese er:

en teori som er gjort om til en påstand som lar seg teste empirisk.

En hypotese er en konkretisert antagelse om et faktiske forhold. En foreslått forklaring på et fenomen som høres rimelig ut, basert på dagens kunnskap om fenomenet, og som vi forsøker å bekrefte eller avkrefte empirisk.

Noen ganger betyr hypotese bare at vi har en midlertidig og hittil ubekreftet forklaring av noe vi har observert (en ubekreftet teori). For at en hypotese skal være en vitenskapelig hypotese må det være mulig å teste den ved bruk av en vitenskapelig metode.

Hva skiller en hypotese fra en teori?

Hva er forskjellen på en hypotese og en teori?

I motsetning til en teori som gir allmenne utsagn, gir hypoteser spesifikke utsagn om et fenomen, noe som gjør det mulig å teste hypotesenes holdbarhet empirisk.

Hvilken funksjon har en hypotese?

Hypotesens funksjon er å bestemme hvilken type data som skal samles inn for å belyse en problemstilling, og skal knytte forbindelsen mellom dataene vi samler inn og teorien vi ønsker å teste. Uten hypoteser er det umulig å teste holdbarheten av en teori, og det er umulig å utvikle nye.

En hypotese kan også angi retningen på samvariasjonen mellom variablene, og den kan påstå noe om årsakssammenhenger. I enkelte tilfeller gjelder hypotesen bare frekvensen (hyppigheten) av en hendelse.

Hva består en hypotese av?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss