Domene og webhotell fra OnNet.no

Ferieloven skal sikre arbeidstakerne ferie hvert år.

Alle skal ha råd til ferie, og arbeidstakere har derfor rett til feriepenger. For fiskere, for arbeidstakere på skip og på Svalbard gjelder egne regler (arbeidslivet.no).

Rett og plikt til ferie

Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle full ferie, dette gjelder også når du skifter arbeidsgiver. Arbeidsgiver er pliktig å sørge for at arbeidstaker tar ut full ferie. Overtramp kan føre til erstatningsansvar (Arbeidstilsynet).

Arbeidstaker kan likevel nekte å ta ferie hvis feriepengene opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Du kan imidlertid ikke nekte å ta ferie hvis virksomheten stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling for eksempel under fellesferien (Arbeidstilsynet).

Rettigheter og plikter

 • Ferieåret følger kalenderåret, og er det året ferien avvikles.
 • Alle har rett til 25 virkedager ferie hvert ferieår (lørdag inngår i begrepet “virkedager”). Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke, slik at arbeidstaker har krav på fire uker pluss en dag ferie hvert ferieår.
 • Ekstraferie på 6 virkedager skal gis til arbeidstakere over 60 år.
 • I noen tariffavtaler er ferietiden 5 uker, tilsvarende 30 virkedager.
 • Ferie skal avklares to måneder før den tas ut
 • Arbeidstaker har rett til å avvikle tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september
 • Blir du syk i ferien, har du rett på ny ferie fra første dag. Dette krever legeerklæring.
 • Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle full ferie, også når han eller hun skifter arbeidsgiver.
 • Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker tar ut ferie i løpet av ferieåret.
 • All lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av kalenderåret skal overføres til påfølgende ferieår
 • Det er ikke lov å få ut feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til neste år. Den eneste grunnen til å få ut feriepenger for ferie som ikke er avviklet er at man slutter i jobben.

Arbeidsgiver skal drøfte ferieavvikling med den enkelte arbeidstaker, og eller tillitsvalgt.  Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enig, har arbeidsgiver siste ordet (styringsrett).

Tre ukers ferie i hovedferieperioden kan bare kreves av de som starter i ny jobb innen 15. august i ferieåret. Starter en i ny jobb etter 30. september, har man likevel krav på minst en ukes ferie samme år.

Penger kan ikke kompensere ferie

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss