Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er et sosiale nettverk?

Sosiale nettverk er personlige relasjoner med enkeltpersoner som for eksempel venner og bekjente. Begrepet sosiale nettverk benyttes også når vi omtaler deler av de sosiale mediene på Internett. Vi må dermed skille mellom:

  1. Fysiske sosiale nettverk – nettverk av relasjoner som er skapt gjennom personlig sosialisering
  2. Digitale sosiale nettverk – nettverk som kun eksisterer på Internett.

Digitalt sosialt nettverk

Snakker vi om digitale sosiale nettverk mener vi:

Et samlingspunkt på Internett, for en gruppe mennesker med felles interesser eller verdier.

Gode eksempler på digitale sosiale nettverk er Facebook og Myspace som begrenser lesbarhet av informasjon til de som er med i ditt personlige ”nettverk”. For at et sosialt medie skal være et sosialt nettverk må denne sosiale nettverkstjenesten oppfylle tre krav i følge forskerne Boyd og Ellison:

  1. ”Hver bruker har sin egen profil som består av innhold skapt av brukeren selv, av andre brukere og/eller av systemet”
  2. ”Brukeren kan lage en liste over relasjoner (venner, følgere eller lignende) på tjenesten. Lista er synlig for andre brukere, og man kan gå videre til de andre brukernes profil fra lista”
  3. ”Brukeren kan konsumere, produsere og/eller interagere (likes, kommentarer eller lignende) med nyhetsstrømmer av brukergenerert innhold fra koblingene deres på tjenesten” (Aalen 2015:20)

Synkrone relasjoner og asynkrone relasjoner

De sosiale relasjonene vi prøver å skape gjennom disse digitale sosiale nettverkene kan deles inn i to grupper relasjoner:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.