Domene og webhotell fra OnNet.no

Miljøvennlig produkt
Photo by Steven Weeks

Hva er forskjellen på et miljøvennlig produkt og et bærekraftig produkt? Hvordan skaper vi slike produkter og hvilke konkurransefortrinn kan slike produkter gi virksomheten? I denne artikkelen prøver jeg å gi deg svar på disse spørsmålene.

Innholdsfortegnelse

Hva er et miljøvennlig produkt?

Et miljøvennlig produkt er et:

– fysisk produkt som minimalt skader naturen, miljøet, klimaet og økosystemene vi alle er avhengig av for å eksistere.

Hva som er en minimal skade er ikke definert, så dette må defineres for at begrepet “miljøvennlig produkt” skal kunne gi en operativ veiledning. En analogi til begrepet miljøvennlig produkt er grønt produkt.

Et grønt produkt = et miljøvennlig produkt

Kjennetegn

Jo flere av de 10 kravene under et produkt oppfyller, jo mer miljøvennlig er produktet:

  1. Produktet har høy kvalitet som sikrer en lang levetid for produktet. Det kan ombrukes eller gjenbrukes igjen og igjen.
  2. Produktet har et modulært design som gjør det raskt, enkelt og rimelig å vedlikeholde, reparere og oppgradere det. Istedenfor å måtte kaste produktet når det går i stykker eller får nye funksjoner som dagens produkt har, kan det repareres og oppgraderes.
  3. Produktet er laget av kun fornybare ressurser.
  4. Produktet er produsert kun ved bruk av fornybar energi.
  5. Produktet er laget av resirkulert materiale som det er lønnsomt å resirkulere.
  6. Innsatsfaktorene produktet benytter er utvinnet og distribuert ved bruk av fornybar energi. Ingen ledd i verdikjede-systemet til virksomheten benytter fossile brensler for å utvinne naturressursene som inngår i virksomhetens verdiskapningsprosess. Hele verdikjeden er grønn.
  7. Produsenten har et nettverk hvor kundene kan levere produktet til for å få det reparert og/eller oppgradert raskt og rimelig.
  8. Produsenten har en markedsplass for kjøp og salg av brukte produkter og/eller en markedsplass hvor brukerne kan leie produktet-som-tjeneste. 
  9. Produsenten har et system for innsamling av brukte produkter for å resirkulere råstoffene produktet er laget av.
  10. Produktet kan energigjenvinnes når det ikke lenger kan materialgjennvinnes. 

Krav og løsning

Å skape et samfunn bestående av kun miljøvennlige produkter er det overordnede målet i en sirkulær økonomi. USA, EU og Norge har som mål å skape en sirkulær økonomi innen 2050. Utfordringen næringslivet står ovenfor idag er derfor: – Hvordan gjøre bedriftens produkter miljøvennlige, uten at dette går utover bedriftens lønnsomhet på kort og lang sikt?

Et miljøvennlig produkt krever derfor at virksomheten skaffer seg en ØKO-vennlig forretningsmodell i følge ØKO-modellen.

Begrunnelse

Å gå bort fra en “bruk og kast” mentalitet til å tenke mer sirkulært for å skape mer miljøvennlige produkter er nødvendig for å sørge for at de globale klimaendringene og miljøskadene ikke blir større enn jordkloden klarer å håndtere. Dette er også nødvendig for unngå at fremtidige generasjoner ikke går tom for naturressurser de kan benytte for å opprettholde den samme levestandarden som tidligere generasjoner har hatt.

Hva er et bærekraftig produkt?

Mens det overordnede målet med et miljøvennlig produkt er å skape et fysisk produkt som både er lønnsomt og som ikke skader miljøet/klimaet, er et bærekraftig produkt et produkt som også tar hensyn til de sosiale omgivelsene som omgir virksomheten. Et bærekraftig produkt krever ikke bare at virksomheten er miljøvennlig, men også at de bedriften tar et utvidet samfunnsansvar. Et bærekraftig produkt er et fysisk produkt som dekker viktige menneskelige behov, uten at det ødelegger fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Definisjon

Selve begrepet kan defineres slik:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss