Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Hva er arbeidsavklaringspenger (AAP)?

Arbeidsavklaringspenger (AAP) er en trygdeytelse fra folketrygden som 1. mars 2010 erstattet yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. 

Arbeidsavklaringspenger omtales gjerne som «en slags mellomstasjon mellom sykepenger/ledighetstrygd og uførepensjon.


Hvem har krav på arbeidsavklaringspenger?

Alle som har fått arbeidsevnen nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom eller skade har rett til arbeidsavklaringspenger når de mister retten på sykepenger. I praksis betyr det at du har krav på arbeidsavklaringspenger når du mister din rett til sykepenger etter å ha gått sykemeldt i ett år.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.