Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er arbeidsavklaringspenger (AAP)?

Arbeidsavklaringspenger (AAP) er en trygdeytelse fra folketrygden som 1. mars 2010 erstattet yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. 

Arbeidsavklaringspenger omtales gjerne som «en slags mellomstasjon mellom sykepenger/ledighetstrygd og uførepensjon.

Hvem har krav på arbeidsavklaringspenger?

Alle som har fått arbeidsevnen nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom eller skade har rett til arbeidsavklaringspenger når de mister retten på sykepenger. I praksis betyr det at du har krav på arbeidsavklaringspenger når du mister din rett til sykepenger etter å ha gått sykemeldt i ett år.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.