Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien vil du lære hvordan du bør gå frem for å utvikle styring- og kontrollsystemer for virksomheten, hvilke styring- og kontrollteorier som finnes, hvordan de skal brukes og deres fordeler og svakheter.

Styring- og kontroll går ut på hvordan virksomheten bygger opp sine styrings- og kontrollsystemer for å sikre en stabil kurs mot virksomhetens overordnede mål (visjon).

Styring og kontroll -> En viktig lederoppgave

Bedrifter er etablert for å skape ønskede resultater for eierne. Resultatene er normalt penger i form av overskudd (fortjeneste), men det kan også være mye annet (avhengig av hva virksomhetens formål er).

For å oppnå dette resultatet trenger virksomheten en verdiskapningsprosess som omgjør input til output gjennom en prosessystem. Det vil si maskiner og mennesker som utfører ulike oppgaver og aktiviteter, og samordner disse aktivitetene til et helhetlig system som er istand til å gi det ønskede sluttresultatet. For å sørge for at aktiviteten blir gjort og koordinert med andre aktiviteter på ønsket måte trenger enhver virksomhet ledere på alle nivå i organisasjonen som følger et:

  1. styringssystem som har som mål å styre, koordinere og samordne disse aktivitetene til en effektiv verdiskapningsprosess (helhet) som gir ønsket output med bruk av minst mulig ressurser.
  2. kontrollsystem som sørger for at alle prosessene blir gjort uten avvik fra prosessmålet og at avvik blir korrigert umiddelbart. Dette ved å avdekke hva eventuelle avviket skyldes og hva vi bør gjøre for å eliminere negative avvik og optimalisere positive avvik i fremtiden.

Hvor viktig det er med gode systemer for styring- og kontroll forstår vi enkelt når vi ser på hvilke styrings- og kontrollsystemer vi er avhengig av for å kunne kjøre en bil på en trygg måte. Styringssystemene vi benytter oss av i bilen er rattet, brems, gass, blinklys, speil og GPS, mens kontrollsystemene vi er avhengig av er speedometeret, turtelleren, oljelampa, tankmåleren, km-telleren osv. Uten disse styring- og kontrollsystemene er det umulig å kjøre en bil. Det samme gjelder for en virksomhet.

Som vi skjønner er styring- og kontroll av virksomheten er en viktig lederoppgave, på alle nivå i organisasjonen, da et godt styrings- og kontrollsystem er en forutsetning for at virksomheten skal være i stand til å nå sine mål og fungere.

Definisjon >> Styring og kontroll

Styring- og kontroll går ut på å bygger opp gode styrings- og kontrollsystemer for alle delene og nivå av organisasjonen for å:

sikre en stabil kurs mot virksomhetens overordnede mål og avdekker avvik innenfor kritiske suksessområder så tidlig at det er mulig for å korrigere dem før de får alvorlige konsekvenser for måloppnåelsen.

Styring- og kontroll defineres i denne sammenheng som:

De aktiviteter en virksomhet gjør for å sette mål, prioritere prosesser og oppgaver, fordele ressurser og ansvar. og følge opp verdiskapningprosessen i forhold til fastsatte prestasjons- og resultatmål

Disse definisjonene av styring- og kontrollfunksjonen er viktige fordi:

Resultater oppnås ved å gi individer og grupper et mål, struktur, ressurser og en strategi som forteller hvordan målet skal nås, før man motiverer dem (gir de energien de trenger) til å jobbe målbevisst og systematisk mot dette målet, samtidig som man kontinuerlig veileder dem og overvåker utviklingen for å avdekke vesentlige avvik i prosessprestasjonene og prosessresultatene som må korrigeres underveis for å nå det overordnede målet til slutt.

Styring og kontroll har ingen verdi i seg selv

Styring og kontroll har ingen verdi i seg selv, men er en nødvendighet for å samordne mennesker og maskiner som utfører forskjellige oppgaver og prosesser til en effektiv verdiskapningsprosess som er istand til å omgjøre minst mulig input til mest mulig ønsket output. F.eks. omgjøre “kaffebønner” (input) til “kvalitetskaffe til en lav pris” (output).

Siden styring og kontroll ikke er verdiskapende er dette en støtteprosess og ikke en kjerneprosess i prosessystemet som utgjør virksomheten. Tar vi utgangspunkt i systemet til Holistisk Systemledelse som viser hvilke bærebjelker alle virksomheter er avhengig av for å fungere og vokse, er styring og kontroll 1 av 3 støtteperspektiver og 1 av 6 bærebjelker (perspektiver) som må være på plass for å få en effektiv virksomhet som er istand til nå nå sine mål (se figuren under).

systemet i systemanalytisk verdiledelse

Uformelle og formelle styrings- og kontrollsystemer

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss