Informasjonen skal bygge bro mellom kjerneprosessene

Informasjonens mål er å bygge bro mellom kjerneprosessene, med det mål å skape nye kunde- og eierverdier gjennom å forbedre verdiskapningen

Hvilken etikk benytter kunstig intelligens (AI)?

Hvordan kan vi være sikker på at de maskinelle systemene som baserer seg på kunstig intelligens gir oss etiske svar og beslutninger?

Digital hygiene: Hva er det og hvordan utøve det

Cyber hygiene eller digital hygiene som det gjerne kalles handler om praksiser som opprettholder vår sikkerhet på nettet.

Business Inteligence som styringsverktøy

Business Intellignce er et elektronisk overvåking- og etterretningssystem for å opprettholde en stabil tilstand, preget av harmoni tilstand i alle delene av systemet til virksomheten.

Programvareplattform

Samtidig som virksomheten bestemmer seg for hvilken maskinvareplattform de skal satse på, må de velge programvareplattform.

Transaksjonsprosesseringssystemer

Systemer for å håndtere transaksjoner kaller vi for transaksjonsprosesseringssystemer eller bare TPS

Work Centered Analysis (WCA)

Et rammeverk som viser forholdet mellom virksomhetens forretningsprosesser og informasjonssystemer

OLAP

OLAP er en forkortelse for "OnLine Analytical Processing" som er en "analytisk måte" å trekke ut data på.

Big Data gir nye Business Intelligence muligheter

Mesteparten av såkalt "big data" er ustrukturerte data som ligger fritt tilgjengelig for alle. Utfordringen ligger ofte bare i å utvikle datasystemer som klarer å samle inn og prosessere alle disse dataene på en hensiktsmessig måte.

Planleggingsmodell for informasjonssystemet

På denne siden finner du en generell planleggingsmodell for utviklingen av nye informasjonssystemer og analyser av eksisterende.

Telefoni og datakommunikasjon

Hvilken løsning for telefoni bør små- og mellomstore firmaer og organisasjoner velge?

Datavarehus

Et databasesystem som organiserer innsamlede data på en tematisk måte

Andre nødvendige informasjonssystemer

Hvilke andre nødvendige informasjonssystemer virksomheten trenger, utenom de jeg allerede har vært inne på er avhengig av hva virksomheten holder på med og hvem som er deres kunder.

Kjerneprosess 4: Informasjon

Informasjonen virksomheten besitter og måten den benytter seg av den i verdiskapningen er virksomhetens viktigste strategiske ressurs.

Business Intelligence systemets datakilder

Hvor skal vi få tak i informasjonen vi trenger til virksomhetens Business Intelligence system? Her går jeg igjennom kildene.

Hvilken informasjon samler business intelligence inn?

En gjennomgang av hvilken informasjon man trenger å samle inn til sitt Business Intelligence system

Data mining gir nye muligheter

Data mining er en teknikk for å finne skjulte mønstre i store mengder med data, og er den mest sofistikerte form for analyse.

Business Intelligence – et etterretningssystem som bygger på et datavarehus

Normalt fremstår slike Business Intelligence løsninger som et rapporteringssystem som baserer seg på en datavarehusløsning for å innhente, strukturere og formidle den forretningkritiske informasjonen.

E-post – retningslinjer og reglement for virksomheter

En gjennomgang av hvilke retningslinjer virksomheten bør gjennomføre for bruk av epost i virksomheten.

Indekseringsspråk (i-språk)

Språket vi bruker innen datamodellering kalles indekseringspråk, indeksspråk eller bare i-språk.

Noen designprinsipper ved datamodellering (ER-modellen)

En side med de mest grunnleggende rådene og designprinsippene for datamodellering ved bruk av ER-modellen.

Databasebygging ved hjelp av Enity – Relationship – informasjonsmodellen

Et datamodellering verktøy for å gi et forenklet bilde av den abrakte og konseptuelle virkeligheten til "noe", i form av et diagram som objektene og relasjonene mellom dem.

Normalisering

Metode for å kontrollere strukturen på relasjonsdatabasen før den implementeres. Mål: unngå redundans og problemer med anomalier.

Big Data – kilde til innovasjon og konkurransefortrinn

Big Data er informasjon som kjennetegnes ved høyt volum, høy hastighet og/eller høy grad av variasjon, og som krever nye metoder for prosessering og tilrettelegging for å kunne fungere som grunnlag for forbedrede beslutninger, økt innsikt og optimalisering av prosesser.

Database

En database er et elektronisk arkiv som kan sammenlignes med et manuelt arkivskap. Her finner du de viktigste grunnene for hvorfor du trenger en

Datanettverk (nettverk)

Et digitalt nettverk som kobler sammen alle brukerne i dette nettverket via en nettverktjener (nettverksserver)

Algoritme

En algoritme er en presis beskrivelse av en rekke handlinger som må utføres for å løse et spesifikt problem

Systemutvikling (Software Engineering)

Systemutvikling er prosessen med å lage og vedlikeholde informasjonssystemer.

Operativsystem

Operativsystemet styrer alt som skjer på en datamaskin og avgjør hvilke teknologier de er mulig å installere på den.

Informasjonssystem

Et system for innsamling, bearbeiding, lagring, overføring og behandling av informasjon

Nettbasert læring: Hvordan holde elevene trygge utenfor klasserommet

Skoledagen blir stadig mer nettbasert, og selv om det kan gi en ny frihet til studentene, så kommer det også med et par utfordringer....

Utviklingen av chatboter: Fra regelbaserte systemer til AI-styrte kommunikasjonsmidler

Kunstig intelligens er en voksende form for fremtid som i dag blir mer og mer vanlig. I prinsippet er konseptet veldig enkelt - du...

Effekten av ny teknologi

En gjennomgang av hvilke effekter investering i ny teknologi kan gi deg.

Mobil overvåkning av ansatte, utstyr og varer

Bruk av teknologier som GPS, mobilposisjonering, elektroniske kjørebøker, PDA og mobiler til å overvåke hvor de ansatte er

Entity-relationship diagram (ER-diagram)

Et diagram som viser hvilke entity som inngår i ER-modellen og hvilke sammenhenger som finnes mellom.

Hva er databasedesign, og hvordan gå frem for å lage en...

Database design er prosessen med å strukturere dataene man ønsker å samle inn, kode, organisere, lagre, analysere, gjenfinne og presentere i en detaljert datamodell som kan danne grunnlaget for å utvikle en database.

Visualiser din nye informasjonsstruktur

Enhver verdiaktivitet, bindeledd og samhørighetsforhold i en verdikjede styres av "input" fra virksomhetens informasjonsystem og skal gi en eller annen form for "output" tilbake til informasjonsystemet.

Datautstyr på arbeidsplassen

Følger virksomheten disse anbefalingene har virksomheten lagt grunnlaget for en effektiv og trygg datahverdag.

Trelagsarkitektur

Trelagsarkitektur er en modell for å utvikle programmer (applikasjoner). Modellen beskriver hvordan et program er bygd opp gjennom tre lag.

Domene

Funksjonen til et domene er å gjøre om IP-adresser til forstålige ord som er lett å huske.

Digital forretningsforståelse

Digital forretningsforståelse er idag blitt ett høyskole fag, og et begrep som stadig oftere blir brukt av media. Av den grunn er det viktig å vite hva digital forretningsforståelse egentlig er.

Nettsky

Det store spektret av nettsky tjenester som i dag finnes kan grovsorteres i tre hovedkategorier som ofte omtales i media

5G nettverk – vil løse dagens nettverksproblemer

5G er et begrep vi benytter for femte generasjons mobiltjenester i mobilnettet.

Blockchain

En blockhain i sin enkleste form handler om å overføre eierskapet til filer mellom to parter, Her går vi igjennom betydningen for deg.

Digital organisasjon

En bedrift som har gjennomgått en digitalisering og digital transformering for å kunne utnytte mulighetene digital teknologi gir organisasjonen

Virtuell virkelighet (Virtual Reality – VR)

En teknologi som gjør det mulig for en bruker å gå inn i et digitalt simulert eller gjenskapt miljø fra virkeligheten

Tingenes Internett («Internet of Things»)

Tingenes Internett er et samlebegrep for teknologier som gjør det muligheten å fjernovervåke og –styre produkter og komponenter gjennom Internett

Velg riktig domene – din identitet på Internett

Før var det bygninger og maskiner som gjaldt, nå er ofte de største verdiene knapt synlige. De består ikke av materielle verdier, men av immaterielle.

TCP/IP

TCP/IP er en gruppe kommunikasjonsprotokoller som benyttes for å koble sammen datamaskiner i nettverk.

Klient – Server arkitektur

Uttrykket klient-server arkitektur, også kalt klient-tjener-modell, beskriver en måte å koble datamaskiner sammen til et nettverk på.

Maskinvare plattform

Når IKT-strategien skal legges er noe av det første som må avklares hvilken type maskinvare virksomheten skal velge å gå for på server- og brukersiden.

Digitalt økosystem

En gjensidig avhengig gruppe som deler standardiserte digitale plattformer for å oppnå et felles mål som skaper verdi for alle parter.

Nettverksserver (Server, også kalt tjener)

Nettverkservere er: kraftige datamaskiner som er satt opp til å serve en eller flere tjenester til alle brukerne av et LAN nettverket.

Bredden og dybden til digitale plattformer

Hvilken bredde og dybde en digital plattform har er noe vi bør tenke på når vi skal bygge eller bruke en slik plattform.

Digital plattform

De digitale plattformer er ikke en teknologi, men en forretningsmodell som er godt egnet som et økosystem. De kan ses på som et digital kjøpesenter

Datasikkerhet

Alle kan hackes, og sannsynligvis er du blitt hacket minst en gang allerede. Spørsmålet er derfor: – Hva kan du gjøre for å beskytte deg?

Digital transformasjon

Digital transformasjon er en prosess hvor virksomheten bruker digitale teknologi for å bli mer effektiv og konkurransedyktig.

Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter er idag blitt den mest grunnleggende ferdigheten et menneske må ha for å kunne ta del i det moderne samfunnet som er basert på Internett

Digital dømmekraft

Handler om å kunne skille sannhet fra løgn på nett, ivareta personvernet, og behandle andre med like stor respekt online som offline.

IT-strategi

En langsiktig plan som forteller hvordan en virksomhet skal bruke IT, en forkortelse for Informasjonsteknologi, for å løse virksomhetens IT-mål

Arbeidsstasjon (Klient, også kalt personlig datamaskin)

En datamaskin som er laget for å være en digital arbeidsplass. Normalt er arbeidsstasjonene knyttet sammen gjennom et nettverk

Internett sin historie

Historien om internett begynner hos det amerikanske forsvarsdepartementets på midten av 60-tallet. Målet var å utvikle et kommunikasjonssystem som kunne motstå virkningene av et atomangrep.

Nettside og nettsted

En gjennomgang av hva en nettside og nettsted er og hva som kreves for å få et eget nettsted.

E-handel (elektronisk handel)

Hva er e-handel, hvilke former finnes og hvilke utfordringer skaper overgangen til e-handel?

API (Application Programming Interface) og bots

API er helt nødvendig for å få IT-systemer til å snakke sammen. Det er også en forutsetning for å koble smarte produkter sammen via internett.

Moores lov – dobling av datakraften hver 24 måned uten at...

Moores lov har lært oss at halvlederkomponenter som CPU blir dobbelt så raske annet hvert år, uten at prisen øker.

Proxy-server

Proxy-server er en datamaskin som sitter mellom en klientdatamaskin og Internett, og gir indirekte nettverkstjenester til en klient.

Fra preindustrielt til postindustrielt samfunn

Dagens post-industrielle samfunn kalles populært bare for “informasjonssamfunnet”, noe som skyldes at rå muskelkraft eller energi ikke lenger er det avgjørende. Det avgjørende er i dag informasjonen vi er i besittelse av, og hvordan vi behandler informasjonen.

Informasjon

En rekke forsøk på å analysere hva informasjon er har vært lite fruktbare, fordi en ikke har skilt klart mellom begrep og term.

Investering i og bruk av ny digital teknologi

For å oppnå effektiviseringsgevinster ved å innføre ny digital teknologi, holder det ikke å automatisere eller digitalisere eksisterende oppgaver

Hvilke informasjonssystemer trenger virksomheten?

Hvilke informasjonssystemer en virksomhet trenger er avhengig av hva virksomheten holder på med, antall ansatte, konkurransesituasjonen og en rekke andre faktor som det tar for lang tid å komme inn på her.

Digital teknologi (IKT-teknologi) – kjennetegn og muligheter

Teknologi kan brukes til å effektivisere virksomheten og virksomhetens verdiskapning på mange måter.

Digital strategi (IKT-strategi)

En overordnet plan som beskriver hvordan virksomheten skal utnytte IKT for best mulig å realisere sine mål og strategier.

Legacy-systemer

Betyr "nedarvede system". Normalt er dette et gammelt system som er blitt flikket på gjennom flere år for å gjøre det perfekt for en oppgave

Business Intelligence (BI)

Et etterretningsystem som samler inn forretningkritisk informasjon som skal gjøre folk i stand til å treffe bedre beslutninger på bakgrunn av data.

Internkommunikasjon (Organisasjonskommunikasjon)

Informasjonsflyten og utvekslingen av ideer og synspunkter mellom ledere og medarbeidere, og kommunikasjonen mellom enkeltpersoner og grupper på forskjellige nivåer

Sikkerhetskopiering

Hvilke data skal sikkerhetskopieres og hvor ofte? Hvilke rutiner bør etableres? På denne siden finner du rådene du trenger.

VPN (virtuelt privat nettverk)

En VPN gjør at to datamaskiner (eller nettverk) kan sikkert kan kobles sammen som om de er fysisk koblet sammen. 

Management Information Systems

Management Information Systems (MIS) er et digitalt informasjonssystem som skal dekke mellomledernes behov for kontroll av virksomheten.

Datavirus

Datavirus er små dataprogrammer som spres til PC-er, Mac-er, nettbrett, smarttelefoner og servere, uten at eierne eller brukerne ønsker det.

Informasjonsøkonomi

I hvilken situasjoner har informasjon noen verdi, og hvilken verdi har informasjonen ?

Informasjonsbruk

Teoretisk kan man skille mellom konseptuell, instrumentell og symbolsk bruk av informasjon. Forskjellen kan forklares slik:

Hva er Web 2.0?

Du har sikkert allerede støtt på begrepet Web 2.0 flere ganger de siste årene, men hva betyr egentlig Web 2.0?

Hvor mye informasjon trenger vi ?

Poenget er å kunne skaffe nok informasjon frem til neste beslutning. Det er innovasjon (nytenkning), ikke informasjon som er minimumsfaktoren i markedsføring og organisasjonsutvikling forøvrig.

Hva må du huske på når du kaster din PC, Mac,...

Flere undersøkelser viser at såvel bedrifter som privatpersoner ofte glemmer å slette all personlig og sensitiv informasjon som finnes på den PCen, MACen, PADen, kamera eller mobilen

Digital kompetanse

Digitale ferdigheter er definert som en av fem grunnleggende ferdigheter for barn og unge. I EU som en av åtte kompetanser for livslang læring

Sikring av trådløse nettverk (WI-FI)

Problemet med WI-FI, er at det er relativt enkelt å bryte seg inn på trådløse nettverk. Vi viser her hvordan du kan sikre ditt WI-FI nettverk

DNS (navnetjenere)

DNS er en forkortelse for “Domain Name System” eller “navnetjenere” som vi sier på norsk.

Kundedatabasen er “hjertet” i all direkte markedsføring

En gjennomgang av funksjonen til en kundedatabase og hvordan den bør bygges opp for å kunne brukes i direkte markedsføring.

En ny æra med VR og AR i bruk i hele...

VR og AR blir tatt i bruk over hele verden i stort tempo » Forventer enorm vekst fram til 2027 » Nye bransjer implementerer teknologien til fordel for forbrukerne!

Relasjoner og kardinaliteter i ER-modellen

KARDINALITET er et begrep vi bruker for å angi hvor mange enitetforekomster som kan knyttes til en gitt enitetforekomst.

DHCP

DHCP er en forkortelse for "Dynamic Host Configuration Protocol", eller "Den dynamiske vertskonfigurasjonsprotokollen" på norsk.

Informasjonsdeling

Hvordan informasjon deles internt og eksternt med andre interessenter

VPS (Virtual Private Server)

En VPS er en server som ikke er installert direkte på den fysiske maskinvaren den kjører på. Den kjører i stedet på toppen av et operativsystem beregnet på virtualisering av servere.

Personvernerklæring mal

En mal for hvordan personvernerklæringen kan skrives. Laget for å dekke behovet til generelle nettsteder og ikke hele virksomheten som helhet

Flåtestyring

Flåtestyring er et system for effektiv kontroll og utnyttelse av virksomhetens flåte. Flåten er virksomhetens biler, busser. lastebiler, båter, skip og fly.

Personvernerklæring

Et standardisert skjema som legges lett tilgjengelig, f.eks. på bedriftens nettsider, for å opplyse om hvordan personopplysningene behandles

GDPR («General Data Protection Regulation»)

1. juli kommer EUs nye personvernlov, «General Data Protection Regulation», som forkortes til GDPR og kalles Personvernforordningen

Elektroniske kjørebok

En elektronisk kjørebok er en GPS-basert kjørebok som monteres fast i kjøretøyet og som registrerer faktisk kjørt distanse, dato og klokkeslett.

Personvern

Personvern er knyttet til hvilke muligheter den enkelte har til å selv vite og kontrollere hva slags, når, hvordan og hvor mye informasjon om dem selv som spres til andre.