Domene og webhotell fra OnNet.no

Før det er mulig å planlegge virksomhetens markedsføring kreves det at vi gjennomfører en grundig situasjonsanalyse av markedssystemet til virksomheten som avdekker virksomhetens sterke og svake sider internt og hvilke muligheter og trusler som finnes eksternt. Noe som krever at vi gjennomfører ulike former for markedsanalyser.

Hva er en markedsanalyse?

Den formen for markedsforskning de fleste kommer borti er markedsanalyser eller markedsundersøkelser. De to mest brukte formene for markedsforskning. En markedsanalyse blir av American Marketing Association (AMA) definert som:

En systematisk innhenting, registrering og analyse av data i tilknytning til markedsføring av varer og tjenester

En markedsanalyse er en analyse som har som mål å skaffe pålitelig informasjon om situasjonen, muligheter og trusler i et marked for å redusere usikkerheten i markedbeslutningene virksomheten må treffe i tiden fremover. Vi kan dermed si at jo større usikkerheten er når en markedbeslutning skal treffes, jo viktigere er det at man gjennomfører en markedsanalyse før den endelige beslutningen tas.

Hva brukes en markedsanalyse til?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.