Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er et luksuskjøp og hva kjennetegner slike kjøp?

Luksuskjøp er kjøp av dyre spesialvarer som kjøpes fordi de er dyre og gir sosial status. Prisen er mindre viktig for slike produkter enn den merke- og statusverdien produktet gir kunden. Priselastisiteten er derfor lavere for luksusvarer enn for utvalgs- og spesialvarer.

Luksusvarer kjøpes sjeldent. Slike kjøp kjennetegnes av at kunden foretar en grundige overveielser av merke- og statusverdien før de kjøper produktet. Dette fordi luksuskjøp ofte ses på som en investering, dvs. som en kapitalvare. Spesielt hvis vi snakker om ekstremt dyre luksusprodukter som kun finnes i et svært begrenset antall.

Luksusvarer er normalt svært avhengig av markedets inntektselastisitet. Øker forbrukernes kjøpekraft (inntekt), øker også normalt etterspørselen etter luksusprodukter, da folk flest får mer tilgjengelig overskuddskapital. Dvs. tilgjengelig kapital som ikke er øremerket livsnødvendige formål. Salg av lukusprodukter øker derfor når økonomien i samfunnet går godt og er det første som blir skjært ned på når økonomien blir dårligere.


«Signaling status with luxury goods»

Han, Nunes og Drèze (2010) forklarer i artikkelen «Signaling status with luxury goods» hvordan folk ofte bruker luksusvarer for å signalisere status og rikdom. De deler kjøperne av luksusprodukter inn i fire kategorier etter deres rikdom og behov for status.

Forbrukerne klassifiseres her inn i fire grupper etter hvem de ønsker å assosiere seg med og hvem de ønsker å distansere seg fra. Forfatterne kaller inndelingen for «The four Ps of luxury», hvor de fire Pene er:

  1. «patrisiere»
  2. «parvenyer»
  3. «posører»
  4. «proletarer»

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss