Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 12 av 18 artikler om Budsjettering

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Det finnes mange gode grunner for hvorfor man trenger et reklamebudsjett.

De viktigste grunnene for å budsjettere bedriftens reklameinnsats er:

 1. Reklamebudsjettet er et ledd i bedriftens kortsiktige- og langsiktige mål og planer.
 1. Reklamebudsjettet koordinerer bedriftens reklameaktiviteter. Det gjør det lettere å se sammenhengen og effekten av de ulike aktivitetene
 1. Reklamebudsjettet gjør at bevissthetsnivået hos ledelsen heves, og særlig hos markedsføringledelsen.
 1. Reklamebudsjettet er et ledd i kontrollarbeidet.
 1. Reklamebudsjettet gjør at du får utnyttet reklame kronene dine mest mulig optimalt.

Når reklamebudsjettet skal fastsettes må man forsøke å trekke inn tidligere erfaringer, data om markedet, konkurransesituasjon, lønnsomhets-betraktninger, økonomi og likviditet, målsetninger, målgrupper og segmenter osv. osv.

Et problem som en bedrift ofte vil stå ovenfor, er å bestemme hvor store ressurser en bør sett inn på reklamen for å nå definerte mål. Hvis vi forutsetter at vi greier å isolere reklameeffekten, vil omsetningsvolumet endre seg i takt med innsatsen etter dette mønsteret:

Årsaken til at kurven i starten øker sterkt, skyldes at enhver bedrift vil få størst utbytte av de aller første reklamekronene enn de påfølgende. Dette skyldes at litt reklame, uansett volum gir bedre resultater enn ingen reklame. De man når med denne reklamen er ofte kunder som har et akutt behov for produktet eller tjenesten. Kurven vil så få flate ut, fordi det kreves større innsats å nå alle potensielle kjøpere i målgruppen enn de som har et akutt behov. Senere vil man nå et metningspunkt for reklameinnsatsen. Noe som betyr at det må stadig større innsats til for a få folk til å øke konsumet sitt. Denne fasen vil gi en fallende kurve. Etterhvert vil du så nå et nivå, hvor innsatsen din blir så dominerende at effekten av reklamen din igjen vil bli større enn investeringene i den.

Du leser nå artikkelserien: Budsjettering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << DriftsbudsjettMetoder for markeds- og reklamebudsjettering >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Budsjett og budsjettering
 • Forutsetninger for budsjettering
 • Budsjettperioder og rullende budsjettering
 • Budsjetteringsprosess og budsjettdrivere
 • Budsjettmetodikk
 • Kritikk av budsjettet
 • Organisatoriske og strategiske problemer ved budsjettering
 • Actvity-Based Budgeting (ABB) og Beyond Budgeting (BB)
 • Budsjettyper
 • Salgsbudsjett
 • Driftsbudsjett
 • Reklamebudsjett
 • Metoder for markeds- og reklamebudsjettering
 • Fordelingen av reklamebudsjettet
 • Resultatbudsjett
 • Likviditetsbudsjett
 • Opplæringsbudsjett
 • Budsjettkontroll
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.