Markedsform (markedsstruktur)


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 2 av 17 artikler om Konkurrent
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 6 av 11 artikler om Markeder
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Ethvert marked kan deles inn etter markedsstruktur og markedsform.

Vinmonopolet i Norge opererer for eksempel i et marked med en monopol situasjon i Norge, da det kun er dem som har lov til å selge sterke alkoholholdige produkter, mens en Narvesen kiosk opererer i et marked preget av fullkommen konkurranse, hvor den enkelte kiosk ikke står fritt til å sette prisen på den enkelte vare (f.eks. på melk).

Markedsinndeling basert på markedsform bygger på en analyse hvor markedet blir delt opp etter følgende kriterier:

 • Tilbydernes mulighet til å føre en selvstendig prispolitikk.
 • Forbrukernes innstilling overfor den enkelte tilbyder og hans produkt.
 • Antall bedrifter som selger samme eller beslektet vare
 • Størrelsesfordeling bedriftene imellom
 • Etableringhindringer

På bakgrunn av overstående kriterier er det vanlig å dele tilbyderne i et marked inn i fire markedsformer:

Illustrasjonen under viser hvor mange tilbydere som opererer på disse fire markedsformene:

  Antall selgere
       1 Få store Mange små
Homogent marked Monopol Oligopol Atomisk-
konkurranse
 
Hetrogent marked Differensiert
oligopol
Monopolistisk konkurranse  

I de påfølgende artiklene i artikkelserien om markeder og markedsformer vil jeg ta for meg hva som kjennetegner hver av disse fire markedsformene.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Konkurrent

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Konkurrent (er)Fullkommen konkurranse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Konkurrent (er)
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Konkurransefortrinn
 • Verdikjede
 • Konkurrentalyse («5 forces»)
 • Kundeverdi og kundeverdianalyse
 • Tiltakmatrisen (“dyktighet/viktighet” matrisen)
 • Konkurrentstrategiens forutsetninger og grunnlag
 • Konkurrentstrategi
 • Kostnadsleder strategi
 • Differensieringstrategi
 • Fokusering – nisjestrategier
 • Du leser nå artikkelserien: Markeder

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Forbrukermarkedet og bedriftsmarkedetFullkommen konkurranse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Marked
 • Primær-, sekundær- og tertiærnæring
 • Markedet for produksjonsfaktorer
 • Markedet for varer og tjenester
 • Forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse