Domene og webhotell fra OnNet.no

Definisjon av sosiale normer

Sosiale og moralske normer

Sosiale normer kan defineres som:

“Uskrevne grupperegler vi følger for rå bli akseptert av en gruppe som et gruppemedlem”

Hva er sosiale normer?

Sosiale normer er regler og forventninger som styrer atferden til medlemmer av en gruppe eller kultur (samfunn). Disse normene er uformelle retningslinjer som bestemmer hva som anses som akseptabel eller uakseptabel oppførsel i en gitt kontekst. De forteller medlemmene“hvordan vi gjør saker og ting her”. De sosiale normene er på mange måter bindeleddet mellom “meg” og de jeg “sammenligner meg med”.

Sosiale normer er fundamentale for å forstå hvordan samfunn fungerer og hvordan mennesker navigerer i sine sosiale miljøer. De gir strukturer og retningslinjer som gjør det mulig for individer å samhandle på en effektiv og harmonisk måte. De sosiale normene kan imidlertid variere betydelig mellom forskjellige kulturer, samfunn, og situasjoner.

Eksempler på sosiale normer

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss