Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Vi har nå gått igjennom forretningsplanens oppbygning og innhold. Et strategisk dokument som viser virksomhetens rammebetingelser, forretninggrunnlag og strategisk kjerne.

Som du ser er innholdet i plandokumentet så langt av en generell karakter og omfatter virksomheten som helhet. Dette rammeverket danner så grunnlaget for planleggingen og utviklingen av alle andre planer i virksomheten. Planer som må ses på som del-planer til forretningsplanen. Dette fordi deres formål er å bygge opp under forretningsplanen gjennom å operasjonalisere forretningsplanens generelle rammebetingelser og strategier til konkrete planer og aktiviteter som viser i praksis hvordan forretningsplanens strategier skal realiseres.

Hvilke del-planer trenger vi?

Hvilke del-planer virksomheten trenger er situasjonsbestemt og vil derfor variere fra virksomhet til virksomhet. F.eks. vil dette være avhengig av virksomhetens:

  • Størrelse: Større virksomheter har mer komplekse systemer enn små virksomheter og trenger derfor flere planer og mer detaljerte planer enn små virksomheter.
  • Virksomhetsfelt: Det er stor forskjell på å drive en fabrikk som produserer makrell på boks i forhold til en 7/Elleven kiosk, noe som også gjør seg utslag i hvilke områder planleggingen omfatter.
  • Mål og strategi: Hvilke mål og strategier virksomheten jobber mot virker også styrende i stor grad på hvilke støtteplaner virksomheten for å kunne realisere sin hovedstrategi
  • Målgruppe: Hvem målgruppen til forretningsplanen er avgjør også i stor grad forretningsplanens utforming og valg av del-planer. F.eks. er det stor forskjell på å skrive en faglig korrekt forretningsplan i forhold til den versjonen vi utvikler for investorene vi trenger.

Skal vi utforme en faglig korrekt forretningsplan er det naturlig å ta utgangspunkt i teorien om Systemanalytisk Verdiledelse, da dette er den første holioetiske ledelseteorien som ser på systemet og verdiene som skaper virksomheten.


Systemet

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.