Domene og webhotell fra OnNet.no

Vi har nå gått igjennom forretningsplanens oppbygning og innhold. Et strategisk dokument som viser virksomhetens rammebetingelser, forretninggrunnlag og strategisk kjerne.

Som du ser er innholdet i plandokumentet så langt av en generell karakter og omfatter virksomheten som helhet. Dette rammeverket danner så grunnlaget for planleggingen og utviklingen av alle andre planer i virksomheten. Planer som må ses på som del-planer til forretningsplanen. Dette fordi deres formål er å bygge opp under forretningsplanen gjennom å operasjonalisere forretningsplanens generelle rammebetingelser og strategier til konkrete planer og aktiviteter som viser i praksis hvordan forretningsplanens strategier skal realiseres.

Hvilke del-planer trenger vi?

Hvilke del-planer virksomheten trenger er situasjonsbestemt og vil derfor variere fra virksomhet til virksomhet. F.eks. vil dette være avhengig av virksomhetens:

  • Størrelse: Større virksomheter har mer komplekse systemer enn små virksomheter og trenger derfor flere planer og mer detaljerte planer enn små virksomheter.
  • Virksomhetsfelt: Det er stor forskjell på å drive en fabrikk som produserer makrell på boks i forhold til en 7/Elleven kiosk, noe som også gjør seg utslag i hvilke områder planleggingen omfatter.
  • Mål og strategi: Hvilke mål og strategier virksomheten jobber mot virker også styrende i stor grad på hvilke støtteplaner virksomheten for å kunne realisere sin hovedstrategi
  • Målgruppe: Hvem målgruppen til forretningsplanen er avgjør også i stor grad forretningsplanens utforming og valg av del-planer. F.eks. er det stor forskjell på å skrive en faglig korrekt forretningsplan i forhold til den versjonen vi utvikler for investorene vi trenger.

Skal vi utforme en faglig korrekt forretningsplan er det naturlig å ta utgangspunkt i teorien om Systemanalytisk Verdiledelse, da dette er den første holioetiske ledelseteorien som ser på systemet og verdiene som skaper virksomheten.

Systemet

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.