Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en selger?

En selger er (Wikipedia):

en fysisk eller juridisk person som har til oppgave på egne eller andres vegne å slutte en avtale eller kontrakt om overdragelse av et produkt, en vare eller tjeneste mot et avtalt vederlag til en kjøper.

Det finnes mange ulike former for selgere, f.eks butikkselger, bilselger, dørselger, telefonselger, rådgiver o.s.v. Begrepet selger brukes sjeldent som yrkestittel. Normalt omtales selgere som “salgsrepresentant”, “salgskonsulent”, “kunderådgiver”, “Key Account Manager” eller “salgsagent, men det finnes også mange andre yrkestitler som benyttes.

Selgerens rolle var opprinnelig å informere kunden om produkter som skulle selges, med fokus på å få solgt produktet/tjenesten. Senere har det blitt viktigere å skape langsiktige relasjoner og best mulig omdømme, da konkurransen rundt et masseprodusert produkt
med mange leverandører er stor. Selgerens rolle har siden tidenes morgen vært å overbevise kunden om at han har et behov for produktet, og at det er her han får den beste dealen. Dette er fortsatt primæroppgaven, men selgeren har idag også fått en rekke andre oppgaver i tillegg til dette.

Etter at Internett kom er informasjon blitt allment tilgjengelig for alle, uansett hva man måtte lure på. Noe som også har endret selgerens rolle og oppgaver radikalt. Det er idag ikke lenger selgerens som informerer potensielle kunder om nye produkter og tjenester. Den informasjonen for kundene idag fra opplysninger og anbefalinger om produkt og tjenester på sosiale medier og via nettbasert reklame, hvor bloggere, youtubere, kjendiser og andre forbilder har stor innvirkningskraft på forbrukere. I dag finner du anmeldelser,
vurderinger og demonstrasjoner av nesten alle produkter og tjenester som er på markedet,
på internett. Meningene som kommer fram her vil ofte bli mer troverdige enn de
meningene som kommer direkte fra selger av produktet. Dette fordi forbrukere stoler mer
på andre medmennesker enn de gjør på reklame. Dette er også noe markedsførerne har
forstått, og flere og flere bruker derfor offentlige personer for å fremme produkter. Mye
av selgers rolle og oppgaver blir derfor i dag utført av opinionsledere på sosiale medier.

Selgere brukes derfor i stadig mindre grad i business – to – cunsomer salg, da denne salgsformen er både dyr og stadig mindre virkningfull. 9 av 10 nordmenn sier rett ut at de ikke stoler på selgere. De bruker nettet istedenfor. På bedriftvaremarkedet hvor man bedriver business – to – business salg er selgere fortsatt uunværlige, spesielt når vi snakker om de store og kravstore kundene. Dvs. de kundene selskapet tjener mest på og som sikrer virksomhetens eksistens.

Selgerens oppgaver (salgsoppgaver)

Selgeren er først og fremst selskapets “ansikt utad” i sin daglige kontakt med potensielle og eksisterende kunder. Selgerens primære oppgaver er å:

  1. Identifisere potensielle kunder
  2. Kontakte potensielle og eksisterende kunder for å gjøre dem klar over selskapets produkter og tjenester og hvilke fordeler disse produktene og tjenestene gir dem. 
  3. Få potensielle og eksisterende kunder til å kjøpe selskapets produkter og tjenester igjen og igjen til høyest mulig pris.
  4. Følge opp eksisterende kunder og hjelpe dem om nødvendig slik at de blir og forblir fornøyde og lojale kunder.

For å kunne gjøre sin salgsjobb har selgeren en fullmakt fra selskapet de jobber for som gir dem rett til å inngå salgsavtaler i overensstemmelse med selskapets normale priser, betingelser eller praksis. Denne fullmakten er normalt definert i arbeidsavtalen og/eller stillingsinstruksen.

Siden det er selgerne som skaffer selskapet inntektene de trenger for å overleve kan man si at selgerne er selve “hjertet” i ethvert selskap. Uten dem går selskapet konkurs. De er unværlig.

Salgsdistrikt

Selgerne får normalt tildelt et salgsdistrikt som de har enerett for. For feltselgere, dvs. selgere som reiser ut på kundebesøk, er dette salgsdistriktet geografisk oppdelt etter kundetype, mens produktgruppe er mest brukt blant butikkselgere. 

Plass i organisasjonen

Selgerne jobber normalt i et salgsteam i en salgsorganisasjon. Selgernes nærmeste overordnede er normalt en salgsleder som igjen rapporterer til salgssjefen. I mindre salgsorganisasjoner rapporterer alle til salgssjefen som er deres nærmeste overordnede.

Avlønning av selgere

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.