Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Innovasjon krever risikostyring

Mange frykter at en innovasjon skal gi økt tapsrisiko ved at innovasjonen vil gi bedriften høyere transaksjonskostnader og lavere gevinstrealisering enn tidligere. For å unngå dette må vi på alle steg i innovasjonsprosessen identifiseres for å kunne styre risikoen.

For å oppnå en effektiv risikostyring av innovasjonen må vi fokuser på både intern og ekstern risiko, og tidlig identifisere hvilke mål vi skal jobbe mot og hvilke kritiske suksessfaktorer som finnes. Dette gjør det mulig å vurdere og prioritere hvilke tiltak vi må etablere og følge opp for å redusere risikoen knyttet til den innovative anskaffelsen eller arbeidet.


Ekstern vs. intern risiko

Det store spektret av risikoformer som vi har skissert tidligere kan grupperes i:

  1. Ekstern risiko (markedsrisiko): Risiko som er forbundet med forhold som ligger utenfor bedriftens kontroll. F.eks. hvordan myndigheten, leverandørene, mellomleddene, konkurrentene, media og kundene vil reagere.
  2. Intern risiko (konseptrisiko): Risiko som er knyttet til interne forhold som ligger innenfor vår kontroll. F.eks. vår egen kompetanse, ressurser og hvordan vi lager produktet vi planlegger å tilby markedet.

For å kunne avgjøre hvilken interne og eksterne risikoen som er knyttet til en forretningside må vi bruke research fasen til å finne svar på spørsmål av typen:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss