Markedsføring av oppstartsbedriften

Kanskje den mest kritiske suksessfaktoren

Når en entreprenør har klart:

 • å ferdigstille såvel produktet/tjenesten som verdiskapningprosessen som kreves for å lage det
 • å finne de nøkkelmedarbeiderne de trenger
 • å finne investorer som er villig til å investere kapitalen som kreves for å realisere forretningsideen
 • å lage en forretningsplan for lanseringen og registrert selskapet

er de klare til å lansere sin forretningside. Den neste store utfordring er da å finne en lønnsom måte å markedsføre og selge denne forretningsideen på. Her mislykkes de fleste oppstartsbedrifter.

Siden oppstartsbedriften mangler erfaring, ikke er kjent i markedet, har lite penger og må forholde seg til en mengde konkurrenter som ikke ønsker at de skal lykkes, må de tenke utradisjonelt og de kan sjelden av økonomiske årsaker benytte seg av de tradisjonelle markedsføringsvirkemidlene deres konkurrenter gjør. 

For å lykkes må entreprenøren benytte seg av entreprenøriell markedsføring som er forankret i en markedsplan som er utledet av og støtter opp under forretningsplanen.

Hva entreprenøriell markedsføring er vil vi ta for oss i neste artikkel i denne artikkelserien, men før vi kan tenke på å benytte oss av entreprenøriell markedsføring trenger vi først en markedsplan som forteller oss:

 • Målgruppe: Hvem vi skal henvende oss til med vår markedsføring for å få dem til å bli betalende kunder
 • Markedsmål: Hvilke konkrete markedsmål vi skal jobbe mot i planleggingsperioden
 • Markedsstrategi: Hvordan vi skal gå frem for å nå vårt markedsmål
 • Markedsføringsmiks: Hvordan vi skal kombinere våre konkurransevirkemidler til et unikt verditilbud som tiltrekker målgruppens interesse og kjøpslyst.
 • Handlingsplan: En konkret handlingsplan som forteller oss hvilke markedsaktiviteter vi skal iverksette, i hvilken rekkefølge og med hvilket resultat
 • Kommunikasjonsvirkemidler: En angivelse av hvilke kommunikasjonsvirkemidler vi skal benytte oss av i vår markedsføring
 • Markedsbudsjett: Hvor mye penger vi kan benytte på markedsføring

Å begynne å tenke på disse forholdene er for sent når vi kommer til etableringsfasen. Disse forholdene inngår i planleggingsfasen og bør være på plass før vi begynner på fasen som går ut på å etablere virksomheten. Vi kommer derfor ikke nærmere inn på dette her.

Nettverksmarkedsføring

Siden et nyetablert trenger alt fra leverandører, samarbeidspartnere og ansatte, til kunder og ambassadører som anbefaler selskapet til andre er nettverksbygging og nettverkmarkedsføring viktig for enhver entreprenør, og noe som må praktiseres for å lykkes med å etablere selskapet i markedet og overleve. Kjennskap til og innsikt i nettverksbygging og relasjonsmarkedsføring er derfor nødvendig kompetanse for å lykkes som entreprenør. 

Valg av kommunikasjonsvirkemidler

Noe av det første en grunder må ta stilling til når den praktiske markedsføringen av selskapets verditilbud begynner er å ta stilling til hvilke kommunikasjonsvirkemidler de skal benytte seg av. Siden markedsføringsbudsjettet for alle oppstartsbedrifter er svært begrenset krever dette en grundig “kostnad/nytte” vurdering av de potensielle kommunikasjonsvirkemidlene.

Under finner du en oversikt over hvilke kommunikasjonskanaler de aller fleste oppstartsbedrifter benytter seg av, da de koster svært lite i forhold til hvilken nytteverdi de gir.

Visittkort

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.