Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 10 av 11 artikler om Etableringsfasen

Lese tid (240 ord/min): 6 minutter

Kanskje den mest kritiske suksessfaktoren

Når en entreprenør har klart:

 • å ferdigstille såvel produktet/tjenesten som verdiskapningprosessen som kreves for å lage det
 • å finne de nøkkelmedarbeiderne de trenger
 • å finne investorer som er villig til å investere kapitalen som kreves for å realisere forretningsideen
 • å lage en forretningsplan for lanseringen og registrert selskapet

er de klare til å lansere sin forretningside. Den neste store utfordring er da å finne en lønnsom måte å markedsføre og selge denne forretningsideen på. Her mislykkes de fleste oppstartsbedrifter.

Siden oppstartsbedriften mangler erfaring, ikke er kjent i markedet, har lite penger og må forholde seg til en mengde konkurrenter som ikke ønsker at de skal lykkes, må de tenke utradisjonelt og de kan sjelden av økonomiske årsaker benytte seg av de tradisjonelle markedsføringsvirkemidlene deres konkurrenter gjør. 

For å lykkes må entreprenøren benytte seg av entreprenøriell markedsføring som er forankret i en markedsplan som er utledet av og støtter opp under forretningsplanen.

Hva entreprenøriell markedsføring er vil vi ta for oss i neste artikkel i denne artikkelserien, men før vi kan tenke på å benytte oss av entreprenøriell markedsføring trenger vi først en markedsplan som forteller oss:

 • Målgruppe: Hvem vi skal henvende oss til med vår markedsføring for å få dem til å bli betalende kunder
 • Markedsmål: Hvilke konkrete markedsmål vi skal jobbe mot i planleggingsperioden
 • Markedsstrategi: Hvordan vi skal gå frem for å nå vårt markedsmål
 • Markedsføringsmiks: Hvordan vi skal kombinere våre konkurransevirkemidler til et unikt verditilbud som tiltrekker målgruppens interesse og kjøpslyst.
 • Handlingsplan: En konkret handlingsplan som forteller oss hvilke markedsaktiviteter vi skal iverksette, i hvilken rekkefølge og med hvilket resultat
 • Kommunikasjonsvirkemidler: En angivelse av hvilke kommunikasjonsvirkemidler vi skal benytte oss av i vår markedsføring
 • Markedsbudsjett: Hvor mye penger vi kan benytte på markedsføring

Å begynne å tenke på disse forholdene er for sent når vi kommer til etableringsfasen. Disse forholdene inngår i planleggingsfasen og bør være på plass før vi begynner på fasen som går ut på å etablere virksomheten. Vi kommer derfor ikke nærmere inn på dette her.

Nettverksmarkedsføring

Siden et nyetablert trenger alt fra leverandører, samarbeidspartnere og ansatte, til kunder og ambassadører som anbefaler selskapet til andre er nettverksbygging og nettverkmarkedsføring viktig for enhver entreprenør, og noe som må praktiseres for å lykkes med å etablere selskapet i markedet og overleve. Kjennskap til og innsikt i nettverksbygging og relasjonsmarkedsføring er derfor nødvendig kompetanse for å lykkes som entreprenør. 

Valg av kommunikasjonsvirkemidler

Noe av det første en grunder må ta stilling til når den praktiske markedsføringen av selskapets verditilbud begynner er å ta stilling til hvilke kommunikasjonsvirkemidler de skal benytte seg av. Siden markedsføringsbudsjettet for alle oppstartsbedrifter er svært begrenset krever dette en grundig “kostnad/nytte” vurdering av de potensielle kommunikasjonsvirkemidlene.

Under finner du en oversikt over hvilke kommunikasjonskanaler de aller fleste oppstartsbedrifter benytter seg av, da de koster svært lite i forhold til hvilken nytteverdi de gir.

Visittkort

Visittkort er kanskje det mest grunnleggende kommunikasjonsvirkemidlet for en entrepenør og er det eneste grafiske kommunikasjonsvirkemidlet som fortsatt er et must for en oppstartsbedrift. Ved å gi alle dine potensielle forretningsforbindelser, samarbeidspartnere, ansatte og kunder et visittkort gjør du det enkelt for dem å huske og finne tilbake til deg, samtidig som det er med på å skape deres førsteinntrykk av selskapet du representerer.

Sosiale medier

Sosiale medier er en av de viktigste media- og kommunikasjonskanalene for en entreprenør. Ikke bare er sosiale medier målrettet, de fleste menneskene i Norge finnes også der og det koster ingenting å lage en profil der. Du betaler bare for annonsene du måtte ønske å kjøpe av dem, noe de fleste entreprenører ikke gjør. For dem holder det å utnytte de gratis mulighetene som de sosiale mediene gir for å markedsføre seg selv og sitt selskap for å prøve å skape en eWOW og etter hvert WOM som er de to mest effektive markedsføringskanalene.

Å skape eWOM er imidlertid ikke lett, men lykkes man med dette kan gevinsten være formidabel ved at din post blir delt og kommentert tusenvis av ganger, og videoene dine sett millioner av ganger. Siden dette kan gjøres omtrent gratis hvis man har den rette kreative ideen er dette en aktivitet mange entreprenører prøver å benytte for å oppnå gratis markedsføring som gjør deres eksistens kjent for en stor gruppe mennesker på svært kort tid.

Sosiale medier er også egnet for nettverksbygging. Facebook, Instragram og YouTube når “alle” og er ofte den måten nye potensielle kunder, leverandører og ansatte kommer i første omgang i kontakt med oppstartsbedriften. Skal slike tiltak gi ønsket effekt må det imidlertid legges opp rutiner for hvordan kontaktene skal følges opp, holdes engasjert og hvordan vi skal få konvertert dem over til betalende kunder.

Linkedin er en annen aktuell kanal som bør utnyttes for å komme et nettverk av potensielle leverandører, samarbeidspartnere, kunder og ansatte. Spesielt er kanalen egnet for å rekruttere de medarbeiderne man trenger.

Egne nettsider

Egne nettsider som er knyttet til eget domene er antagelig den viktigste kommunikasjonskanalen for alle nyetablerte selskaper og har du selv litt kreativ sans kan du lage dem selv helt gratis. Ønsker du litt mer profesjonelle nettsider enn du selv er istand til å lage eller har tid til å lage, koster det ikke mer enn kr. 10.000 å få andre profesjonelle aktører til å gjøre dette for deg. OnNet sin startpakke er her et godt alternativ.

Nettsidene vil være selskapets ansikt utad og den kilden alle potensielle leverandører, samarbeidspartnere, ansatte og kunder sjekker før de kontakter deg. Legg derfor mye tid på å finne ut hva du ønsker å ha med på nettsidene dine av tekst, bilder og videoer. Dette vil fort betale seg mange ganger. 

Er du usikker på hva du kan bruke nettsidene dine til i din markedsføring eller hvordan du skal gå frem for å lage dem anbefaler vi at du leser vår artikkelserie om utvikling av nettsider.

Søkemotoroptimalisering

90% av all trafikk på Internett kommer fra søkeresultatene folk gjør i Google. Noe som betyr at hvis nettsidene dine ikke er synlig i Google så finnes du ikke på Internett. Sørg derfor å søkemotoroptimalisere nettsidene dine for de ord og ordkombinasjonene dine potensielle kunder vil søke etter når de leter etter det ditt selskap har å tilby når du lager nettsidene dine. 

Det koster ingenting å stå oppført i Google og du kan ikke kjøpe deg en god rangering her. Rangeringen du oppnår er utelukkende opp til deg og den jobben du gjør for å søkemotoroptimalisere nettsidene dine for de ønskede søkeordene og søkeuttrykkene. Legg derfor mye arbeid ned i dette. Dette arbeidet vil betale seg tusenvis av ganger hvert eneste år. Det eneste du trenger å gjøre for å lære deg å søkemotoroptimalisere nettsidene dine for Google er å lese vår artikkelserie om søkemotoroptimalisering.

E-postmarkedsføring

E-postmarkedsføring er også en kommunikasjonskanal entrepenører bør benytte, da det koster svært lite å sende ut en e-post til noen. Dessverre er dette noe folk ikke liker spesielt godt og det er ulovlig å sende ut spam. Dvs. masseutsendelse av e-post til identifiserbare personer som ikke har gitt sitt samtykke til dette på forhånd. Det er imidlertid lov å sende ut massedistribuert til firmaets offisielle e-postadresse uten forhåndssamtykke. 

E-postmarkedsføring er mest egnet som en kanal for oppfølging av interessenter og kunder. Ved å samle inn e-postadressen til alle som tar kontakt med selskapet kan man på relativ kort tid lage seg en betydelig mailingliste som danner grunnlaget for utsendelse av jevne nyhetsbrev via e-post til disse interessentene. Det holder dem varme, utvikler relasjonen til dem og gir over tid salg, gjensalg, mersalg og tilleggsalg.

Du leser nå artikkelserien: Etableringsfasen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Leie lokaleEntreprenøriell markedsføring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Bedriftens livssyklus
 • Oppstartsbedrifters kjennetegn
 • Utfordringer i etableringsfasen
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Styret i bedriften
 • Registrer selskapet
 • Hvem skal føre regnskapet?
 • Leie lokale
 • Markedsføring av oppstartsbedriften
 • Entreprenøriell markedsføring
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.