Hvilke enheter og variabler må inngå i en situasjonsanalyse?

Hvilke enheter og variabler må inngå i en situasjonsanalyse?

Start med å skaff deg en oversikt over hvilke aktører internt- og eksternt i virksomheten du trenger informasjon om for å kunne belyse problemstillingen. Disse aktørene kaller vi undersøkelseenheter eller bare enheter.

Normalt vil dette være en eller flere av aktørene i markedsystemet, og aktørene vil ofte befinne seg på ulike enhetnivåer. På et mikro nivå kan undersøkelseenheten være enkeltindivider, grupper, organisasjoner eller bedrifter. Men også en relasjon mellom to individer kan betraktes som en undersøkelseenhet. Vi kan f.eks. være opptatt av relasjonen mellom lege og pasient.

I studier på et makro nivå opererer vi gjerne med enheter som representerer summen av individuelle handlinger eller kollektive beslutninger (f.eks. kartlegging av markedsforhold eller maktforhold). Her vil undersøkelseenhetene kunne være et lokalsamfunn (fylke, kommune, bydel), segment, bransje, nasjon, kultur, verdensdel, hele verdenssamfunnet eller hvilken som helst annen sosial gruppe.

Markedssystem

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.