Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Start med å skaff deg en oversikt over hvilke aktører internt- og eksternt i virksomheten du trenger informasjon om for å kunne belyse problemstillingen. Disse aktørene kaller vi undersøkelseenheter eller bare enheter.

Normalt vil dette være en eller flere av aktørene i markedsystemet, og aktørene vil ofte befinne seg på ulike enhetnivåer. På et mikro nivå kan undersøkelseenheten være enkeltindivider, grupper, organisasjoner eller bedrifter. Men også en relasjon mellom to individer kan betraktes som en undersøkelseenhet. Vi kan f.eks. være opptatt av relasjonen mellom lege og pasient.

I studier på et makro nivå opererer vi gjerne med enheter som representerer summen av individuelle handlinger eller kollektive beslutninger (f.eks. kartlegging av markedsforhold eller maktforhold). Her vil undersøkelseenhetene kunne være et lokalsamfunn (fylke, kommune, bydel), segment, bransje, nasjon, kultur, verdensdel, hele verdenssamfunnet eller hvilken som helst annen sosial gruppe.

Markedssystem

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss