Domene og webhotell fra OnNet.no

rapport

Finansregnskapet er det offisielle regnskapet, og er det regnskapet som presenteres for offentligheten. F.eks. eiere, aksjonærer og skattemyndighetene. I selskapsloven, aksjeloven og skatteloven finnes det detaljerte regler for hvordan dette regnskapet skal føres.

Finansregnskapet er en informasjonskilde som viser:

  • Selskapets finansielle stilling (balansen) ved slutten av regnskapsperioden (på et gitt tidspunkt).
  • Resultatet av selskapets virksomhet (resultatregnskapet) i løpet av regnskapsperioden.

Ved å innhente finansregnskapet fra våre konkurrenter kan vi enkelt sammenligne virksomhetens kostnader og inntekter opp mot konkurrentenes prestasjoner i en regnskapanalyse. Dette er i stor grad mulig siden alle regnskapene bygger på de samme bokføringsreglene og prinsippene. Imidlertid skal vi være klar over at disse regnskapene sjelden gir det rette bilde av analyseobjektets økonomiske situasjon, da det er utarbeidet for å betale minst mulig skatt eller gjøre et god inntrykk på kreditorene selskapet er avhengig av.

Finansregnskapet viser den økonomiske utviklingen de siste tre årene kalles årsregnskapet. Årsregnskapet består av følgende hoveddeler:

  • Resultat og balanse
  • Noter (tilleggsopplysninger til tallene i resultat og balansen)
  • Årsberetning (fra styret og adm.dir)
  • Revisors beretning (revisors uttalelse om regnskapets innhold og presentasjon)

Finansregnskapets hoveddeler

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.