Domene og webhotell fra OnNet.no

Et resultat av digitaliseringen er at bransjer kolliderer og smelter sammen i nye økosystemer. Grunnen til dette er at de fleste tradisjonelle og digitale bedrifter idag innser at de må være en del av et større digitalt økosystem idag for at de skal ha en mulighet til å overleve i fremtiden. Hva mener vi så med dette? La oss starte med å definere hava et digitalt økosystem er.

Definisjon ->> Digitalt økosystem

Et digitalt økosystem kan defineres på flere måter. Nischak et al. (2017) definerer et digitalt økosystem som:

“En fleksibel kombinasjon av heterogene aktører, som både samarbeider og konkurrerer ved å dele grunnleggende digitale og ikke-digitale ressurser. Ønsket om å delta bygger på den underliggende oppfatningen om at å bidra til felles verdiskaping øker den individuelle bedrifts sjanser for overlevelse og vekst”.

Gartner Research (2017) har en bredere definisjon. Deres definisjon er:

“Et digitalt økosystem er en gjensidig avhengig gruppe av selskaper, mennesker og/eller objekter som deler standardiserte digitale plattformer for å oppnå et felles mål som skaper verdi for alle parter. Digitale økosystemer muliggjør samhandling mellom kunder, partnere, konkurrenter og nærliggende industrier”.

I begge definisjonene er deltakerne i økosystemet heterogene deltakere (f.eks. virksomheter, personer og objekter) som gjensidig påvirker hverandre. Motivet deres for å delta i dette økosystemet ligger i at økosystemet genererer en stor felles verdi for dem som deltar og samhandler i dette økosystemet.

Årsaken til at digitale økosystem blir sett på som digitale skyldes at de benytter digital teknologi for å skape økosystemet.

Hva skaper de digitale økosystemene?

Årsaken til at digitale økosystemer oppstår skyldes at bransje kolliderer, samtidig som det oppstår nye behov som det er vanskelig å løse for den enkelt virksomheten. Løsningen blir da ofte å lage et økosystemer, hvor vi bruker digital teknologi og tjenester på nye måter for å løse problemene som har oppstått. Disse økosystemene blir drevet fremover av fremveksten og bruken av digitale plattformer.

Økosystemene som oppstår er fokusert på brukeropplevelsen, hvor brukerne kan få en total opplevelse levert gjennom et felles grensesnitt, uten å måtte forlate økosystemet. En enkel sammenligning kan være et moderne kjøpesenter; du kan kjøpe alt du trenger i hverdagen på samme kjøpesenter uten å måtte forlate kjøpesenteret. 

Kostnadene er et annet viktig aspekter når det gjelder hvorfor økosystemene oppstår. Ved å dele de samme ressursene blir kostnadene ved å utviklende en tjeneste lavere. Ser vi f.eks. på de online casinone som finnes på nettet så kommer alle spillene fra noen få utvalgte produsenter. For en liten transaksjonskostnad kan et nettcasino leie de spillene de ønsker å tilby sine brukere. Det som her skiller de enkelte tilbyderne fra hverandre er omgivelsene, konfigurasjonen, servicen og tilleggene som legges til spillet. Når det gjelder markedsføringen av disse spillene som kommer fra noen utvalgte spillprodusenter, så skjer dette også som en del av økosystemet. For nettcasinoene finnes det idag flere hundre nettsider på norsk som samler inn anmeldelser o.l. for å fortelle brukerne hvor de finner de beste opplevelsene. Et eksempel på en slik side er Mr Green casino anmeldelse.

Modell for digitalt økosystem

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.