Domene og webhotell fra OnNet.no

indre-motivasjon

Forskere har siden 1930-tallet kjent til at det er to drivkrefter som står bak atferden vår. Den første drivkraften er intern: våre biologiske behov, mens den andre er ekstern: belønning og straff. Harry Harlow (1950) så allikevel gjennom sine studier at det manglet noe her. Han mente at det må også finnes en tredje drivkraft bak atferden som i seg selv ga ”indre belønning”.

Å løse oppgaver ga en tilfredsstillelse som fungerte som en belønning i seg selv, uavhengig av biologiske behov eller belønning og straff. Harlow kalte denne tredje drivkraften for ”indre motivasjon” (Pink, 2009:3).

Hva er forskjellen mellom indre og ytre motivasjon?

Den viktigste forskjellen mellom indre og ytre motivasjon er hvorvidt hovedkilden til motivasjonen ligger innenfor eller utenfor selve aktiviteten. Selv om det i mange situasjoner vil være både indre og ytre motiver til stedet samtidig er likevel de fleste enten hovedsakelig ytre eller indre motivert av jobben sin (Kuvaas & Dysvik, 2012:53, 60).

Hva er indre motivasjon?

Den individuelle, indre motivasjonen handler om drivkraften som fører til at de ansatte ønsker å gjøre et godt arbeid uten ytre stimuli. Med en sterk indre motivasjon har man et ønske om å gjennomføre arbeidsoppgaven, uavhengig av fremtidig belønning eller straff. Denne drivkraften kommer fra en trang til å utfordre seg selv, og dermed fremme faglig og personlig utvikling (Cerasoli og Ford, 2014). Mange hobbyer utvikles gjennom indre motivasjon, og denne forsterkes etterhvert som man blir flinkere og får økt mestringsfølelse. I jobbsammenheng handler indre motivasjon om at den ansatte utfører arbeidet fordi han eller hun liker å gjøre jobben, ikke for å få en belønning. Individet får til gjengjeld en spontan tilfredsstillelse av arbeidet i seg selv (Gagné og Deci, 2005).

Å øke den indre motivasjonen hos de ansatte kan sammenlignes med å “helle bensin på bålet”. Hvis man lar bålet brenne i fred, vil det til slutt slukke. Ved å helle bensin på bålet vil man holde flammen i live, og til og med øke intensiteten.

Ved å undersøke hvorfor indre motivasjon er knyttet til ytelse, fant Cerasoli og Ford (2014) at den indre drivkraften i seg selv ikke er nok for å holde den ansatte motivert. De hevder at selvoppdragelse er en svært viktig faktor, og at organisasjoner må legge til rette for at de ansatte kan føle mestringsfølelse og utvikle seg. Ellers vil bålet slukke. Dette støttes av Thomas (2000), som skriver at arbeidsplasser har forandret seg drastisk de siste tiårene. Arbeidsoppgavene har blitt mer psykologisk krevende og krever en større grad av innsatsvilje fra de ansatte, og ytre belønninger er ikke lenger nok til å holde dem motiverte i dagens arbeidsmarked.

Hva skaper indre motivasjon?

Indre motivasjon består i jobbsammenheng av to grunnleggende behov hos individet. Disse to behovene er:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.