Indre motivasjon


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

indre-motivasjon

Forskere har lenge kjent til og trodd at to drivkrefter står bak atferd hos mennesker. Den første var internt: våre biologiske behov og den andre eksternt: belønning og straff. Likevel så Harry Harlow (1950) gjennom sine studier at det her manglet noe. Han foreslo at det må også finnes en tredje drivkraft bak atferd som i seg selv ga ”indre belønning”.

Å løse oppgaver ga en tilfredsstillelse som fungerte som belønning i seg selv, uavhengig av biologiske behov eller belønning og straff. Harlow kalte denne tredje drivkraften for ”indre motivasjon” (Edward L. Deci & Ryan, 1985:13; Pink, 2009:3).

Den viktigste forskjellen mellom indre og ytre motivasjon er hvorvidt hovedkilden til motivasjonen ligger innenfor eller utenfor selve aktiviteten. Selv om det i mange situasjoner vil være både indre og ytre motiver til stedet samtidig er likevel de fleste enten hovedsakelig ytre eller indre motivert av jobben sin (Kuvaas & Dysvik, 2012:53, 60).

Indre motivasjon består i jobbsammenheng av to grunnleggende behov hos individet. Disse to behovene er:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg