Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er en arbeidsavtale?

Norsk lov krever at alle ansatte har en skriftlig arbeidsavtale. En skriftlig arbeidsavtale er:

En skriftlig avtale mellom arbeidsgiveren og arbeidssøkeren som regulerer rettighetene og pliktene til partene i arbeidsforholdet, og hva partene for øvrig har blitt enige om ved ansettelse.


Hva skal arbeidsavtalen inneholde?

Arbeidsavtalen skal minimum gi opplysninger om følgende, jf. arbeidsmiljølovens § 14-6:

 1. Partenes identitet
 2. Arbeidsplassen
 3. Stilling (En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori)
 4. Ansettelseform (heltid (fast), midlertid eller deltid (vikar))
 5. Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse
 6. Dersom arbeidsforholdet er midlertidig; forventet varighet
 7. Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet
 8. Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister
 9. Den gjeldende eller avtalte lønn, samt eventuelle tillegg som ikke inngår i lønnen
 10. Den normale daglige eller ukentlige arbeidstiden
 11. Eventuelle prøvetidsbestemmelser
 12. Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet

Arbeidsplass

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss