Domene og webhotell fra OnNet.no

Ledelsesrutenettet ble utviklet av Robert Blake og Jane Mouton (1964) og bygger på antakelsen om at lederes effektivitet bestemmes av to grunnleggende forhold:

  1. Interesse for oppgaven
  2. Interesse for mennesker

Dette er de to samme forholdene som oppgave- og relasjonsatferd som er utgangspunktet for situasjonsbestemt ledelse som jeg tar for meg senere. 

Modellen går ut fra at enhver innstilling til lederskap kan stilles opp i et todimensjonalt rutenett bestående av totalt 81 celler, eller lederstiler. X-aksjen tar for seg graden av interesse for oppgaven og kan deles inn i en skala fra 1 til 9. Y-aksjen viser graden av interesse for menneske (relasjonsatferd) og kan også deles opp i en skala fra 1 til 9. I denne skalaen representerer 1 minimal vektlegging, mens 9 representerer maksimum vektlegging.

Ulike kombinasjoner av oppgaveorientert og relasjonsorientert gir dem fem dem ulike lederstiler som de kaller:

  • 1,1 – uengasjert ledelse (Impoverished Management)
  • 9,1 – autoritetstro-lydighetsledelse (Authority-Compliance Management)
  • 5,5 – midt-på-treet ledelse (Middel-of-the-Road Management)
  • 1,9 – koseklubbledelse (Country Club Management)
  • 9,9 – teamledelse (Team Management)

ledelserutenettet

Disse fem lederstilene kan kort forklares slik:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.