Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er et abonnement?

Abonnement som forretningsmodell går ut på å ta betalt for innhold eller tilgang til noe. Begrepet defineres av Wikipedia slik:

“Et abonnement er en gjensidig avtale mellom en kunde og en leverandør om å gjenta eller ha en løpende leveranse av et produkt eller tjeneste for en periode av gangen (månedlig, årlig eller kvartalsvis), istedenfor kjøp/salg av produkter eller tjenester enkeltvis”.

Abonnement er ingen ny inntektsmodell. Folk har i årtier tegnet ulike former for abonnement, f.eks. hos bokklubben for å få til sendt månedens bok eller hos en avis for å få avisen levert på døra hver morgen. Idag brukes denne forretningsmodellen først og fremt for digitale produkter, tjenester og plattformer. Eksempler på abonnementer er mobiltelefonabonnement, bredebåndabonnement, domene, hosting avtaler og Netflix-abonnement.

Gjort riktig kan denne forretningsmodellen fungere svært godt, og lønnsomhetspotensialet er høyt så snart man kommer over kritisk masse.

Hva skiller abonnement fra en leiemodell?

Abonnement skiller seg fra leiemodellene ved at eiendomsretten til objektet abonnementet gjelder overføres til kunden (brukeren), men den forblir hos selgeren (tilbyderen) ved en leiemodell. Leier vi en bil forplikter vi oss til å levere den tilbake til utleieren i riktig tid og i samme stand den var når leieforholdet startet. Det slipper vi når vi abonnerer på noe.

Hva skiller abonnement fra en kjøpemodell?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.