Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er call to action (CTA)?

Call to action (CTA) vil si at vi:

“ber leseren foreta seg en eller annen handling NÅ”

Vi kan f.eks. be dem:

 • klikke like
 • dele innlegget med sine venner
 • fylle ut et skjema for å få mer informasjon
 • ringe et telefonnummer
 • prøve en demo
 • laste ned noe
 • bestille noe

Call to action (CTA)

Glemmer vi å be leserne gjøre noe (klikke ”like”, dele, ringe, bestille osv) skjer det heller ikke noe. Ethvert påvirkningsforsøk må derfor inneholde et element vi kaller ”Call to action” for å få leserne til å foreta seg en handling.

Tilbud + Call to action = Handling

Tar vi utgangspunkt i AIDA-modellen som er den eldste kommunikasjonsteorien som finnes, er “Call to action” (action) den siste og viktigste kommunikasjonseffekten vi ønsker å oppnå i ethvert påvirkningsforsøk, nemlig selve handlingen. 

For å kunne oppnå “Action” som er den siste av fire kommunikasjonseffekter, må vi først gi leserne et tilbud som:

 • Attention (oppmerksomhet) – vekker lesernes oppmerksomhet. Blir de ikke klar over budskapet vårt vil de heller ikke bli påvirket av det.
 • Interest (interesse) – å få folks oppmerksomhet er ikke nok, hvis de ikke blir interessert i å lese budskapet. Oppmerksomheten må lede til at de blir interessert i tilbudet.
 • Desire (ønske) – interessen må utvikles så mye gjennom motivasjon at de får et ønske om å foreta seg en ønsket handling. Først da vil vi oppnå den etterlengtede handlingen.

Først når de tre første kommunikasjonseffektene har oppstått kan vi oppnå:

 • Action (handling) – den endelige handlingen vi ønsker at leseren foreta seg akkurat nå. 

For at et “call to action” skal virke må vi derfor først gi leserne et tilbud som vekker deres oppmerksomhet, interesse og skaper et ønske om å foreta seg en ønsket handling. Først når disse kommunikasjonseffektene er oppnådd vil handlingen vi ønsker oppstå. Vi kan dermed dele påvirkningsforsøket i enhver direkte markedsføring kampanje opp i to hovedkomponenter som alltid må være til stede for at en umiddelbar handling skal oppstå:

 1. Tilbud – noe som vekker lesernes oppmerksomhet, interesse og skaper et ønske om å foreta seg en handling
 2. Call to action – en konkret oppfordring og mulighet til å foreta en handling akkurat nå istedenfor å vente og tenke over dette

Det finnes mange måter å be om en handling på og det finnes mange virkemidler vi kan benytte oss av for å stimulere de ønskede handlingene. Noen vanlige virkemidler er:

Tilbud

Å gi et konkret gunstig tilbud på et produkt eller tjeneste er den vanligste måten å motivere potensielle kunder til å foreta seg en handling på. F.eks. “bestill nå og få 50% avslag“.

Tilleggstilbud

Foruten produktet og dets pristilbud kan vi benytte tilleggstilbud for å øke responsen. Bruk av hurtigsvarspremier kan f.eks gi 50% bedre respons enn om vi ikke hadde dette med. Det samme gjelder for tilbudet “10 dagers rett til gjennomsyn” o.s.v. Nedenfor presenteres noen kreative tillegstilbud som viser seg å ha en positiv innvirkning på responsen:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss