Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er coaching?

Coach er en “veileder” eller “trener” som hjelper oss:

“å oppdage egne ressurser og finne egne svar og løsninger”

Coaching kan defineres som:

“Prosesser for å frigjøre og utvikle enkeltmenneskets potensial.” (Schüssel, 2000:15; Gjerde, 2003:5, 13-17).

Eller :

hjelp til personlig vekst og utvikling i jobb og på det private plan …” (Vallevik Gjerde, 2004).

Coatching er en refleksjons- og samtalemetode for personlig realisering av enkeltmenneskets ressurser. Coaching er både en lederstil og et ledelseverktøy som har vokst frem etter årtusenskifte for å utvikle medarbeidernes personlige evner og ferdigheter.

Coatching i et historisk perspektiv

På 1800-tallet ble “coach” brukt av engelske studenter som betegnelse på læreren som ga privatundervisning som eksamenshjelp. Læreren var så engasjert at studentene visstnok fikk en følelse av å kjøre gjennom eksamen i hans vogn (Berg, 2002:58).

Det store gjennombruddet for bruk av coatching i idrett og ledelse fikk vi med den kjente tennistreneren Timothy Gallwey når han gav ut boken ”The Inner Game of Tennis” i 1975. Gallwey skilte mellom det ytre og det indre tennisspillet, og hevdet at beherskelse av den indre, mentale spillet var en vesentlig faktor for å gjøre gode prestasjoner på tennisbanen.

Coatchingens formål

Gjerdes (2003) sier at hovedmålsetningen ved coatching er:

“Å frigjøre potensial”

Dette skal coatching gjøre gjennom å fokusere på hvordan de kan oppfylle følgende 5 delmål (Gjerdes, 2003):

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.