Lightspeed webhotell

Idag hvor alt blir digitalisert kreves det at vi har digital kompetanse for å kunne ta i bruk disse nye digitale verktøyene for å lære ny kunnskap.

Digital kompetanse

Med digital kompetanse, eller digital literacy på engelsk, menes:

“Kunnskap om hvordan man bruker et digitalt verktøy og en forståelse av hvordan disse verktøyene kan utnyttes til spesifikke formål”

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg