Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Idag hvor alt blir digitalisert kreves det at vi har digital kompetanse for å kunne ta i bruk disse nye digitale verktøyene for å lære ny kunnskap.

Digital kompetanse

Med digital kompetanse, eller digital literacy på engelsk, menes:

“Kunnskap om hvordan man bruker et digitalt verktøy og en forståelse av hvordan disse verktøyene kan utnyttes til spesifikke formål”

Digital kompetanse handler om å kunne forstå og bruke digitale verktøy til å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere på alle områder i samfunnet.

Ordet “literacy” har utviklet seg fra å først kun omhandle evnen til å lese og å skrive, til nå å også omhandle det å forstå informasjon uansett hvordan det er presentert. Begrepet kompetanse betyr “en handlingsberedskap og dømmekraft som er en kombinasjon av ferdigheter, kunnskaper og holdninger”.

Når vi snakker om digital kompetanse idag er vi ikke lenger så opptatt av å utvikle det vi kaller digitale ferdigheter, selv om dette er selve forutsetningen for å kunne bruke digitale verktøy og lære av våre digitale handlinger. Siden dette er grunnleggende ferdigheter alle kan lære og som det er relativt enkelt å måle, er vi idag mer opptatt av hvordan vi kan utvikle og forbedre vår digital dømmekraft når vi snakker om digital kompetanse. Et begrep som omhandler hvordan vi forstår og bruker digital informasjon som nettborgere og yrkesaktive.

Hoem & Schwebs (2010) skiller mellom:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss