Lightspeed webhotell

Sosialkonstruktivisme inngår som del av en samfunnsfilosofien og betrakter:

Vår verden er sosial konstruert gjennom interaksjon og samspill.

Sosialkonstruktivismen sier oss at:

Vår virkelighetsforståelse kontinuerlig blir formet av opplevelser og situasjonen.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg