Domene og webhotell fra OnNet.no

Forretningsideen er ideen som gjør at en innovasjon oppstår og et selskap etableres for å realisere denne ideen. Strategisk planlegging går derfor ut på å legge langsiktige planer for hvordan denne forretningsideen best kan realiseres. Forretningsideen inngår derfor som en del av enhver virksomhets  forretninggrunnlag.

Hva er en forretningside?

Forretningsideen angir:

hvorfor virksomheten ble startet og beskriver hva som gjør den så unik at det er verdt å jobbe i den, samtidig som den angir hvorfor kundene skal velge denne virksomheten som leverandør. 

Forretningsideen fungerer dessuten som en daglig guide som forteller eiere, ansatte og omgivelsene hvordan virksomheten skal tjene penger, samt få tak i og beholde kundene.

Ordet “forretningsidé” har i denne sammenheng lite med ordet idé å gjøre, da vi her snakker om en en omfattende analyse som ender opp med en formulering av en nøye gjennomtenkt og sammensatt prosess, i stedet for den tradisjonelle betydningen som ofte referer idé som en tanke, forestilling eller oppfatning. En forretningsidé er betydelig mer enn det populærlitteraturen og reklamebyråer omtaler en forretningside som, i forbindelse med deres fremstilling av kreative prosesser og brainstorming, som også bygger på en “forretningside“.

Forretningside = f (alle mål + alle strategier i virksomheten)

Forretningsideen er i utgangspunktet en fellesnevner for alle mål og strategier i virksomheten, da alle mål og strategier skal være utledet av forretningsideen og ha som mål å bygge opp under den for å sikre at virksomheten som helhet klarer å realisere sin misjon og visjon som utgjør hovedkomponentene i forretningsideen sammen med en kort historie som forteller hvorfor virksomheten ble etablert og hva som gjør den så unik at det er vært å ta del i denne historien.  Forretningsideen skal angi hvorfor virksomheten er startet, hva den holder på med og hvilke verdier den skaper for hvem.

Forretningsideen er dermed:

energien bak alt virksomheten er, gjør og sier i sitt daglige virke.

Forretningsideen forteller HVA virksomheten gjør

Det er populært å si at forretningsideen forteller HVA virksomheten holder på med, mens forretningsmodellen forteller HVORDAN  virksomheten skal tjene penger på denne forretningsideen.

Forretningsideen angir HVA virksomheten holder på med gjennom å beskrive tre grunnleggende forhold som til sammen gir HVA dimensjonen mening og innhold: 

  1. Målgruppe: Hvem er virksomhetens kunder?
  2. Behov: Hvilke kundebehov skal virksomheten dekke med sitt verditilbud?
  3. Unikhet: Hva er det som skiller virksomhetens produkt/tjeneste fra konkurrentenes? Hvilke konkurransefortrinn har virksomheten og hvor økologiske er de?
  4. Ressurser: Hvilke ressurser benyttes og forbrukes i verdiskapningen, salg, distribusjon og forbruket av verditilbudet? Ideelt sett bør virksomheten kun benytte fornybare ressurser og fokuset bør være rettet mot hvordan verditilbudet kan fremstilles og brukes med minst mulig ressursbruk

  Sammenhengen mellom disse tre komponentene kan visualiseres slik:

  forretningside

  Legg her merke til at målgruppen er plassert øverst i denne modellen. Dette fordi alle kunder er forskjellige, med forskjellige behov, forventninger og oppfattelse av hva som er unikt. På samme måte er ressursene plassert nederst, da ressursbruken er avhengig av såvel kundebehovene og forventningene som skal dekke som virksomhetens konkurransefortrinn og unikhet.

Hvorfor er det viktig å ha en forretningside?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.