Domene og webhotell fra OnNet.no

Verdiskapningsprosessen tar for seg hvordan virksomheten skape de kundeverdiene de har lovet til sine kunder. Selv om vi her er opptatt av helheten og integrasjonmekanismene mellom kjerne- og støtteprosessene, er det allikevel viktig å påpeke at noen verdiskapningprosesser som er viktigere enn andre.

Noen viktige verdiskapningprosesser er å:

  • utvikle og vedlikeholde verdiskapende leverandørrelasjoner
  • produsere riktige produkter, tjenester og systemer, med riktige totalkvalitet
  • lagre, distribuere og levere produkter og tjenester til kunder i riktig mengde, til riktig tid, sted, pris og totalkvalitet.
  • forvalte risiko

Leverandørrelasjonen (input)

Alle verdiskapningprosesser er avhengig av ulike former for innsatsfaktorer (input) fra andre leverandører, selv dem som ikke produserer fysiske varer. En bank er f.eks. avhengig av en rekke underleverandører for å kunne levere sine banktjenester som tilbys over Internett. F.eks. er de avhengig av leverandøren som har utviklet nettbanken, IT-selskapet som drifter løsningen, sikkerhetsselskapene som står for sikringen av dem, linjeleverandøren som leverer Internett forbindelsen til serverparken som drifter nettbanken og en rekke andre underleverandører som står for input til verdiskapningsprosessen som ender opp i et sluttresultat.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.