Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er Skinner`s forsterkningsteori?

Skinner`s forsterkningsteori er en motivasjonsteori som sier at mennesket ikke er bevist hvilke konsekvenser deres handlinger medfører. Endringer i atferden er derfor et resultat av at de har fått bedre erfaring med hva som blir konsekvensene av bestemte handlinger.

Eller sagt på en annen måte: – Medarbeiderne endrer atferd når de lærer hvilke prestasjoner som fører til bestemte belønninger. Dette kan illustreres slik:

Grunnprinsippet til forsterkningsteori

Teorien sier at atferden vår er et direkte resultat av konsekvensene vi har fått fra ligende situasjoner. Atferden vår kan derfor påvirkes positivt eller negativt gjennom bruk av ulike typer forsterkninger.

Positive forsterkninger øker sannsynligheten for at en viss type atferd blir gjentatt i fremtiden, mens negativ forsterkning, f.eks. straff, reduserer sannsynligheten for at atferden blir gjentatt.

Alle som har en hund kjenner til dette grunnprinsippet i forbindelse med oppdragelsen av hunden. Når hunden hører på en kommando får den en godbit som en belønning, mens den ikke får noe som helst når den ikke lykkes. På denne måten lærer hunden at de får en godbit hver gang de gjør en bestemt handling når de hører en kommando. Dette prinsippet om forsterkning gjelder ikke bare for hunder, men også for mennesker.

Ved å forsterke ønsket atferd gjennom belønninger og straffe uønsket atferd gjennom negative forsterkninger kan vi i stor grad styre folks atferd i mange situasjoner.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss