Domene og webhotell fra OnNet.no

Grounded theory” er et begrep som ble introdusert av Glaser and Strauss (1967, 1987) og er et konsept som går ut på:

“Å skape ny teori ut i fra kvalitative data fra case-studier”

Grounded theory er et kvalitativt forskningsdesign. Fokuset er her hvordan vi kan utvikle ny teori gjennom gjennom ett eller noen få case-studier. Her velger vi case vi tror vil passe til det vi ønsker å forske på for å finne en ny teori gjennom å observere fenomenet vi studerer. 

Her vil datainnsamling, datakoding, analyser, og reformulering  overlappe hverandre og
vi har frihet til å gå frem og tilbake og skrive om problemstillingen for å gradvis
bygge opp ny teori.

Grounded theory er som du skjønner en empiribasert teori hvor vi forsøker å utvikle nye teorier ved å utføre datainnsamling og dataanalysene parallelt. Normalt er dette kvalitative teorier som på et senere tidspunkt skal testes kvantitativt. 

Grounded theory egner seg best for åpne og undersøkende problemstillinger.

Katheleen Eisenhardt (1989) laget en fremgangsmåte på 8 punkt som steg for steg går gjennom hvordan man kan bygge teori fra case-studie:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.