Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Selv om forandringer er like naturlig som livet selv, vil organisasjonmedlemmene ofte kjempe i mot forandringene med nebb og klør. Forandring fryder ikke – i hvert fall ikke uten at vi er sikre på hva forandringene fører til. Vi vet hva vi har, men er usikre på hva forandringene vi vil føre til.

Endringsmotstand

Systemer, stillinger, titler, faginteresser, organisasjonsplaner, stillingsbeskrivelser o.l. blir derfor brukt som tunge virkemidler for å unngå interne forandringer. Satt på spissen kan vi derfor si at de samme virkemidlene som har gitt organisasjonen suksess hittil, er potensielle trusler mot fremtidig omstilling. Dette kalles endringsmotstand. At du er bevisst dette fenomenet er viktig, da det vil gjøre seg gjeldende hver gang en beslutning resulterer i en endring av noe.


Implementeringstrategi

Alle endringer i en virksomhet, stor eller liten, må støttes opp av en implementeringsplan, også kalt implementeringstrategi, som forklarer hvordan endringen skal gjennomføres og implementeres som en naturlig del av den eksisterende organisasjonen og verdiskapningprosessen.

Implementeringsplanen MÅ angi:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss