Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en prosjektmodell?

Alle prosjekter har et livsløp; fra start, hvor ideen til prosjektet oppstår, til slutt, hvor prosjektet skal leveres, eller fjernes og destrueres. Hvordan denne prosessen skal gjennomføres beskriver prosjektmodellen. En mal som beskriver hvordan prosjektet skal gjennomføres.

Det finnes mange forskjellige prosjektmodeller. Vi skal her se litt nærmere på de vanligste som kan grupperes i to grupper:

  1. Tradisjonelle prosjektledelsemodeller
  2. Agile metoder

Disse modellene har til hensikt å beskrive de viktigste for holdene ved prosjektgjennomføringen:

  • innholdet i prosjektets faser, faglige
  • og administrative oppgaver knyttet til oppstart, gjennomføring og
  • avslutning av de ulike fasene, milepæler, beslutnings punkter og beslutningsprosedyrer
  • krav til dokumentasjon og beslutningsgrunnlag

Tradisjonelle prosjektledelsesmodeller

De tradisjonelle prosjektledelsesmodellene er lineære eller en inkrementelle tilnærming til prosjektgjennomføringen. Disse aktivitetene er sekvensielle, og blir altså utført i en bestemt rekkefølge. De mest kjente og brukte prosjektledelsemodellene er antagelig:

  1. Fossefallsmetoden
  2. Den klassiske fasemodellen
  3. Prosjektets livssyklus

Fossefallsmetoden

Fossefallsmetoden er en av de mest kjente metodene innenfor tradisjonelle prosjektmodeller. En metode som har sin opprinnelse fra bygge- og anleggsindustrien, og som beskriver et prosjekt som en lineær og sekvensiell utvikling.

Fasene i fossefallsmetoden har klare mål og beskriver hvordan aktivitetene skal utføres. Når en fase er fullført, fortsetter vi videre til neste fase. Når dette skjer er det ingen vei tilbake. Hvordan fasene blir inndelt varierer fra prosjekt til prosjekt og fra organisasjon til organisasjon. Noen prosjekter har kun behov for to faser, som konseptutvikling og gjennomføring. Andre prosjekter krever en finere og mer definert inndeling.

En vanlig fossefall metode er vist i illustrasjonen under:

fossefallmetoden
Figur – Fossefallsmodellen (Fritt etter Karlsen, 2013)

Den klassiske fasemodellen

Den modellen vi skal benytte oss av kalles den klassiske fasemodellen, da den deler opp prosjektet i mindre faser, på samme måte som i fossefallmodellen. Prosjektets aktiviteter er hovedsakelig delt opp i prosjektoppgaver og driftsoppgaver. Den klassiske fasemodellen kan illustreres slik:

prosjektfaser

Den klassiske prosjektstyring modellen skiller mellom 4-6 hovedfaser som alle prosjekter må gå igjennom. Disse seks fasene er vist i figuren over og kan forklares slik:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.