Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 54 av 39 artikler om Digital markedsføring >> E-handel

Når jeg begynte å skrive denne artikkelserien om e-handel kom jeg over denne artikkelen på nettstedet til Bisnote.no, og siden jeg fant den så interessant og passende for å illustrere og få frem mange av de poengene jeg selv ønsket gjennom denne artikkelserien, har jeg valgt å kopiere denne artikkelen i sin helhet- ord for ord -, slik at vi kan ta del i deres tolkning av hva vi kan lære av Amazon.com sin suksess uten likestykke, hvis vi holder Alibaba utenfor, innenfor e-handelen.

Visste du at:

• Hver tredje besøkende som er innom Amazon.com kjøper – og gjerne mer enn ett produkt.
• De har 152 millioner kunder og omsatte i 2014 for 463 milliarder rkoner
• Amazon.com står for 30 prosent av all e-handel i USA.

Hvordan klarer Amazon-gründer Jeff Bezos å oppnå dette?

Han innså tidlig hvordan man kan bruke nettets målbarhet strategisk, og dermed basere utviklingen av amazon.com på dokumenterte big data. Han har siden 1994 hatt riktig tilnærming hele veien, noe som har gitt Amazon.com lysårs forsprang på konkurrenter med hensyn til å forstå kunden og prosessene som er involvert.

Amazon bygger på Jeff Bezos’ visjon «The four pillars of success»:

1. Bruk big data – forstå kunden
2. Optimalisering – test alt du gjør
3. Skap et miljø for innovasjon
4. Vær fleksibel

Forstå kunden med Big data

Bezos forsto tidlig at internett lar deg måle alt som skjer, og at du kan måle kontinuerlig. Ingen gjetning. Ingen begrensninger mht. utvalg og periodisering. Kun dokumenterte fakta. En kontinuerlig strøm av ferske, dokumenterte fakta.

Systematisk måling og læring

Amazon har i 20 år bygd en kultur for systematisk måling og læring og ligger et tiår foran sine nærmeste konkurrenter. De fleste andre er ennå ikke på det nivået Amazon var på ved oppstart i 1994, med tanke på å forstå hvordan man kan utnytte mulighetene internett gir.

«We`re not in the business of selling books, we’re in the business of helping customers buy books» (Jeff Bezos)

Med dette som utgangspunkt har Amazon bygd et stadig mer sofistikert system for å kartlegge brukernes atferd, tilbøyeligheter, intensjoner og aversjoner. Og en kultur og bedriftsideologi som fremmer innovasjon på området.

Smarte oppkjøp

Etterhvert som Amazon har vokst seg sterke, har de kjøpt opp oppstartsbedrifter med innovativ teknologi, noe som har gjort Amazon i stand til å bygge sine egne systemer og verktøy, skreddersydd for Amazon.

Søk – en viktig trafikkilde

Amazon forsto tidlig betydningen av tilstedeværelse og tilgjengelighet, og har alltid vært høyt oppe i Google og andre søkemotorers søkeresultater for sine viktige søkeord. Søk har alltid vært blant de viktigste trafikkildene for Amazon, noe som har bidratt til at de fleste besøkende har oppsøkt Amazon på eget initiativ, uten å ha blitt pådyttet salgsbudskap.

Tenk større!

Optimalisering er et begrep de fleste kjenner begrepet fra SEO (søkemotoroptimalisering). Men tenk større! De store optimaliseringsmulighetene kommer når du implementerer en test alt-strategi. Sett selve forretningsmodellen på prøve. Sett produktet på prøve. Kanskje hovedproduktet ditt ender opp med å være et lite sideprodukt. Test kontinuerlig. Vær kreativ. Tør å gå der ingen har gått før. Hvis det ikke fungerer, går du videre til neste eksperiment. Fungerer det, implementer.

Lærte raskere enn konkurrentene

Allerede i 2004 kjørte Amazon omkring 200 optimaliseringstester til enhver tid. Derfor har Amazon lært mange ganger raskere enn konkurrentene, noe de har gjort i lang tid. Amazon implementerte A/B-testing i stor skala allerede i 1997, og samme år utviklet de sin 1-Click Ordering, som hopper bukk over hele handlekurven og konverteringstrakten.

Kultur for innovasjon

En kontinuerlig test alt-optimaliseringsstrategi som kjerneideologi for en bedrift, trigger naturlig innovasjon. En kultur som hele tiden utfordrer til å eksperimentere og sette det eksisterende på prøve, vil raskt føre de ansatte ut i uberørt landskap. Innovasjon kommer som et naturlig biprodukt av en slik tilnærming til dynamisk og datadrevet forretningsutvikling.

Test alt – alltid

Visste du at det som i dag er ansett som ubestridt best practices innen e-handel, nesten er utelukkende innovasjoner signert Amazon.

Unik fleksibilitet

I tillegg har Amazon en fleksibilitet ulik de aller fleste andre aktører. Med et system som gir sanntidsdata, og ansatte som har ressurser og mandat til å iverksette umiddelbart, er Amazon i stand til å handle raskt. Raskere enn alle andre.

Smart å være først ute

Det går greit når alle aktører i et marked er like trege. Men hva skjer hvis konkurrenten lykkes å implementere en kultur som Amazon? Burde ikke DU være den som adopterer disse strategiske ideologiene først?

Kilde: 

 • http://blogg.bisnode.no/okt-salg/amazon-com-slik-oppnar-de-suksess/
Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> E-handel

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Nettbutikkens angivelse av priser og betingelserMobil e-handel >>
    Andre artikler i serien er: 
 • E-handel (elektronisk handel)
 • B2B, B2P og B2C løsninger for e-handel
 • Netthandel fakta
 • Hva er en nettbutikk?
 • Hvorfor e-handel?
 • Hva skiller e-handel fra tradisjonelle salgs- og distribusjonskanaler?
 • Netthandelen gir et nytt kostnadsbilde for både kunden og virksomheten
 • Netthandel – en ny konkurransearena
 • Netthandel krever spesialisering for å hevde seg i konkurransen
 • E-handel: – Bør de fysiske utsalgsstedene legges ned?
 • Nettbutikk som en forlengelse av den fysiske butikken
 • Hvordan lykkes med e-handel (netthandel) ?
 • E-handel : Strategiske spørsmål som må vurderes
 • Hvordan kan en nettbutikk øke kundetilfredsheten og kundelojaliteten?
 • Nettbutikken må bygge på en situasjonsanalyse
 • Risikoen bedriften er villig til å ta avgjør nettbutikkens suksess
 • Mellomleddets posisjon og betydning i dagens digitale samfunn
 • Hva kreves for å etablere en egen nettbutikk?
 • Domene
 • Nettbutikkens arkitektur, infrastruktur og programvare
 • EDI og XML – to e-handelstandarder
 • Hva koster en nettbutikk?
 • Netthandel strategi (plan)
 • Innholdstrategi for nettbutikken
 • 12 lovmessige krav til nettbutikkens innhold
 • Nettbutikken sin betalingsløsning
 • Registrering, frakt og levering av ordren i nettbutikken
 • Dropshipping: Nettbutikk uten varelager og risiko
 • Nettbutikkens sikkerhet
 • Kvalietssikring og oppfølging av nettbutikken
 • Drift og vedlikehold
 • Implementerinsstrategi for nettbutikken
 • Valg av e-handelsløsning (nettbutikk)
 • Styring og kontroll av nettbutikken
 • Slik får du kunden til å elske din nettbutikk
 • Snu retur og reklamasjoner til god kundeservice
 • Nettbutikkens angivelse av priser og betingelser
 • Hva kan vi lære av Amazon.com sin e-handelsuksess?
 • Mobil e-handel
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.