Hjem Digitalisering Informasjonssystemer

Informasjonssystemer

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Customer Relationship Management (CRM)

Customer Relationship Management (CRM) er i hovedsak et teknologisk hjelpemiddel for bedrifter, og omtales ofte som et CRM-system

ERP-system (foretaksystem)

Transaksjonsprosesseringssystemer som integrerte alle de forskjellige funksjonsområdene i ett samlet system kalles ERP-system.

Marketing automation system

Software for å utføre, holde kontroll på og automatisere markedsføringsoppgaver og prosesser.

Transaksjonsprosesseringssystemer

Systemer for å håndtere transaksjoner kaller vi for transaksjonsprosesseringssystemer eller bare TPS

OLAP

OLAP er en forkortelse for "OnLine Analytical Processing" som er en "analytisk måte" å trekke ut data på.

Datavarehus

Et databasesystem som organiserer innsamlede data på en tematisk måte

Work Centered Analysis (WCA)

Et rammeverk som viser forholdet mellom virksomhetens forretningsprosesser og informasjonssystemer

Planleggingsmodell for informasjonssystemet

På denne siden finner du en generell planleggingsmodell for utviklingen av nye informasjonssystemer og analyser av eksisterende.

Andre nødvendige informasjonssystemer

Hvilke andre nødvendige informasjonssystemer virksomheten trenger, utenom de jeg allerede har vært inne på er avhengig av hva virksomheten holder på med og hvem som er deres kunder.

Systemutvikling (Software Engineering)

Systemutvikling er prosessen med å lage og vedlikeholde informasjonssystemer.

Informasjonssystem

Et system for innsamling, bearbeiding, lagring, overføring og behandling av informasjon