Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 27 av 30 artikler om Rekruttering

cfo

Økonomisjefen har ansvaret for økonomien i virksomheten

Økonomisjefen har det øverste ansvaret for:

 • virksomhetens økonomi og ressursforvaltning
 • utarbeiding av økonomiske mål og -strategier, investeringsplaner, budsjetter og regnskapet
 • resultatoppfølging og kontroll av virksomhetens inntekter, kostnader, utgifter, forbruk og lønnsomhet
 • skatte- og investeringsplanlegging
 • økonomiske analyser og rapportering til styret, ledelsen og myndighetene

Økonomisjefen skal også påse at alle avdelinger holder sine budsjetter og at virksomheten går som planlagt. Opplæring og informasjon til øvrige tilsatte i forbindelse med budsjettering, ressursforvaltning og kontrollrutiner ligger også til økonomisjefens ansvarsområde.

I tillegg til å være leder for en økonomi- og regnskapsavdelingen har økonomisjefen også ofte lederoppgaver og personalansvar.

En topp-leder jobb

Økonomisjefen rapporterer direkte til administrerende direktør (daglig leder) og inngår dermed i virksomhetens leder-team.

Normalt er økonomisjefen høyrehånden til administrerende direktør siden det er umulig å treffe noen viktige beslutninger uten at dette får økonomiske konsekvenser. 

Andre titler

Kjært barn har mange navn. Økonomisjef er en typisk norsk tittel. I større konsern og aksjeselskaper brukes gjerne tittelen “Finansdirektør” eller “Chief Financial Officer” som forkortes CFO.

I Norge brukes også titlene Økonomiansvarlig og Regnskapssjef, 

Personlige egenskaper

Når det gjelder økonomisjefens personlige egenskaper kreves det at du er både teoretisk og analytisk anlagt. Du må elske å jobbe med tall, være resultatorientert, strukturert, analytisk og selvstendig.

I tillegg må du ha god evne til å kunne kommunisere både skriftlig og muntlig. Samtidig som du må ha evne til å lede, administrere og samarbeide med andre.

Kvalifikasjoner

For å bli økonomisjef kreves det normalt:

 • høyere økonomisk utdannelse
 • gode engelskkunnskaper (både muntlig og skriftlig)
 • erfaren bruker av IT og regnskapssystemer. Ofte kreves det også Excel-kunnskaper på et høyt nivå
 • faglig dyktig og solid erfaring med personalledelse
 • erfaring fra lignende stilling
Du leser nå artikkelserien: Rekruttering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << MellomlederMarkedssjef >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Rekruttering
 • Intern og ekstern rekruttering
 • Ressursplanlegging
 • Rekrutteringsstrategi
 • Internt omdømme (”employer branding”)
 • Nesten god nok er aldri godt nok!
 • Rekruttere selv eller sette bort jobben?
 • Rekrutteringsprosessen
 • Behovsavklaring (behovsanalyse)
 • Stillingsanalyse (jobbanalyse)
 • Kravprofil og intervjumal
 • Stillingsannonse
 • Rekrutteringskanaler
 • Arbeidstrening
 • Headhunting – systematisk søking etter kandidater
 • Rekrutteringsverktøy og rekrutteringssystem
 • Screening av kandidater (jobbsøkere)
 • Førstegangsintervjuet
 • Personvern på arbeidsplassen og i jobbintervju
 • Annengangsintervju
 • Referanseintervju
 • Cattell 16PF (Personality Factors)
 • Vurdererens rolle i rekrutteringsprosessen
 • Talentutvikling
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Mellomleder
 • Økonomisjef (CFO)
 • Markedssjef
 • Salgsleder (Salgssjef)
 • Ansettelse
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.