Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Emosjonell dissonans

Emosjonell dissonans oppstår når det er en uoverensstemmelse mellom den emosjonen vi opplever og den emosjonelle reaksjonen situasjonen vi er i forventer. Begrepet emosjonell dissonans stammer fra Festingers teori om kognitiv dissonans (Hochschild 1983).

Ifølge denne teorien vil en person med to tanker som står i motsetning til hverandre oppleve dette (dissonansen) som ubehagelig. Personen vil derfor motiveres til å redusere ubehaget. Kognitiv dissonans kan reduseres ved å endre den ene eller begge tankene, eller ved å introdusere en ny tanke. På samme måte kan en uoverensstemmelse mellom en opplevd emosjon og den emosjonen en situasjon forventer kjennes ubehagelig. I følge Hochschild (1983) vil det å oppleve slik emosjonell dissonans over tid kunne føre til en reaksjon. Reaksjonen vil være et forsøk på å redusere avstanden mellom indre emosjoner og emosjonelle uttrykk. Dette kan gjøres ved å endre den opplevde eller den fremviste emosjonen.

Hochschild hevder at når det å uttrykke gitte typer emosjoner er en del av jobben, og situasjonen ikke tillater oss å vise det vi egentlig føler, kan dette føre
til fremmedgjøring fra våre grunnleggende måter å reagere emosjonelt på.


Hva er emosjonell ambivalens?

Vi har hundrevis av emosjoner, og det kan være vanskelig å skille dem, da mange av dem går over i hverandre og har flere ulike varianter og nyanser. I tillegg er det mulig å opppleve emosjonell ambivalens (Pratt og Doucet, 2000). De fleste av oss føler ikke enten utelukkende positive eller negative følelser når vi opplever noe. Ofte kan ambivalens best beskrive hvordan vi opplever følelsene våre.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.