Domene og webhotell fra OnNet.no

Teknologi har i seg selv ingen funksjon i virksomhetens verdiskapning og effektivitet, men kobler du teknologien sammen med menneskeneinformasjonen og strukturen i organisasjonen har vi kjerne elementene i enhver virksomhets verdiskapningprosess. Vi kan dermed si at teknologien er 1 av 4 kjerneprosesser som er nødvendig for å skape en verdiskapningprosess. 4 kjerneprosesser om igjen må støttes av et sett støtte- og styringsprosesser for at verdiskapningsystemet skal virke som tiltenkt. Dette kan illustreres slik:

kjerneprosesser
Kjerneprosessene i proessperspektivet

teknolog-integrasjonNår vi skal vurdere teknologien som 1 av 4 kjerneprosesser i verdiskapningen er vi derfor ikke opptatt av teknologien som et eget fenomen, men hvordan vi kan integrere teknologien med virksomhetens struktur, informasjonssystemer og menneskene som jobber der i en effektiv verdiskapningprosess. Noe som er illustrert i figuren til høyre.

Innen systemanalytisk verdiledelse omfatter teknologi:

  • alle fysiske objekter eller artifakter, herunder systemene, produktene og de redskaper og utstyr som brukes i verdiskapningen
  • alle aktiviteter og prosesser som inkluderer bruk av ovennevnte forhold
  • den kunnskap som skal til for å utforme og anvende utstyr, verktøy og metoder for å produsere et bestemt resultat (kunnskap refererer til ”knowhow”, for eksempel hvordan en bil skal monteres, hvordan et dataprogram skal utformes, et radarsystem betjenes eller en salgsavtale oppnås)

Teknologien betydning

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.