Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er kulturell globalisering, hva har skapt denne globaliseringen og hva er konsekvensene av den?

Den økonomiske globaliseringen har i kombinasjon med økt reiseaktivitet, innvandring og globalisering av mediene skapt en kulturell globalisering. Det vil si en globalisering der de ulike kulturene i verden har begynt å smelte sammen til en mer global kultur. 

Les mer: Hva er en kultur?

Når jeg vokste opp feiret vi verken Valentine eller Halloween i Norge. I dag er dette blitt en årlig tradisjon også i Norge. De globale mediebedriftene har bidratt til at vi i dag i stadig større grad hører på den samme musikken, ser på de samme filmene, benytter de samme klærne, har de samme heltene og ønsker oss de samme statussymbolene. Vi har også i større grad begynt å legge vekt på de samme verdiene og ideologiene som borger- og menneskerettigheter. Dette uavhengig av om vi bor i New York, Rio de Janeriro, Paris, Moskva eller Tokyo. Ved at vi reiser mer og har fått mange innvandrere har vi begynt å spise mat som kommer fra andre deler av verden. Resultatet er blitt at forbruksmønstrene i verden har begynt å bli stadig mer “like“.

Når begynte den kulturelle globaliseringen?

Vel, det er ikke mulig å gi et konkret svar på dette. Dette fordi den kulturelle globaliseringen startet på ulike tidspunkt rundt om i verden. Hvor langt den kulturelle globaliseringen har kommet varierer derfor sterkt fra land til land.

I de vestlige land starter den kulturelle globaliseringen ved at de vestlige kulturene gradvis mer og mer “amerikanisert” etter annen verdenskrig. Amerikaniseringen nådde sitt toppunkt på begynnelsen av 1990-tallet, før en motbevelgelse som ønsket å begrense  “amerikaniseringen” av verden startet flere steder i verden.

Vekselsvis påvirkning mellom den økonomiske og kulturelle globaliseringen

Kausaliteten mellom økonomisk og kulturell globalisering

Det er vanlig å anta at det er den økonomiske globaliseringen som har vært den initierte drivkraften bak den økende kulturelle globaliseringen, men det er også mulig å argumentere det motsatte. Uansett vi anser at egget kom før høna eller at høna kom før egget, så har økt økonomisk globalisering skapt en økt kulturell globalisering.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss