Domene og webhotell fra OnNet.no

Morville-modellen til Peter Morville ved Semantic Studios i Michigan, USA brukes ofte til å forklare hvor verdifullt noe er for en bruker. I følge Peter Morville er det syv faktorer som beskriver og påvirker brukeropplevelsen:

  1. Nytte
  2. Brukervennlighet
  3. Søkbar
  4. Troverdig
  5. Attraktivitet
  6. Tilgjengelig
  7. Verdifullt

Morville-modellen

Modellen er ment å representere brukerens opplevelse av et produkt, tjeneste og nettsted. Verdifull opplevelse er det sentrale begrepet. Hvor verdifull noe anses påvirkes av de 6 delvis overlappende kjennetegnene. Summen avgjør hvor verdifullt noe er.

Nytte

Hvis et produkt, tjenesten eller nettstedet ikke er nyttig for noen, hvorfor vil du ønske å bringe det på markedet? Hvis det ikke har noe formål, er det lite sannsynlig at du kan konkurrere med de andre målbevisste og nyttige produkter, tjenester og nettsteder i markedet. “Nyttig” i denne sammenheng inkluderer alle fordelene ikke-praktiske opplevelser som f.eks. moro og estetisk appell gir kunden (brukeren). Et dataspill og skulptur kan dermed anses som nyttig selv om de ikke gjør det mulig for brukeren å nå et mål andre synes er meningsfylt.

Vi kan dermed konkludere med at ethvert produktet, tjenesten og nettstedet må dekke et reelt brukerbehov og gi brukeren et innhold eller en ytelse som er relevant, korrekt, oppdatert, lett tilgjengelig og som dekker brukerens informasjons- og ytelsebehov. Skal du utvikle f.eks. et nettsted må du sørge for at brukerne finner det nyttig. De må finne det de leter etter på en rask og enkel måte.

Attraktivitet

Skoda og Porsche lager begge biler. De er til en viss grad både nyttige, brukbare, tilgjengelige, tilgjengelige, troverdige og verdifulle, men Porsche er mye mer attraktivt enn Skoda.

Ønskeligheten formidles i design gjennom merkevarebygging, image, identitet, estetikk og emosjonell design. Jo mer ønskelig et noe er – jo mer sannsynlig er det at brukeren som har det, vil skryte av det og skape lyst hos andre brukere.

Det visuelle inntrykket er derfor et viktig element i nettstedets attraktivitet. Det er en fordel om nettsiden framstår som pen. Viktigere er det at elementene best mulig viser brukeren hvordan nettstedet skal betjenes.

Tilgjengelighet

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.