Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

Hvordan belønne de ansatte slik at de gjør en best mulig innsats på jobben, uten at dette koster for mye eller skaper andre negative bivirkninger? I denne artikkelserien finner du ikke bare svar på disse spørsmålene, men du lærer også alle grunnprinsipper og teorier som finnes omkring belønningssystemer og oppbygningen av dem.

Definisjon >> Belønningssystem

agenturer.no

Teoretikere har lagt ned betydelig innsats for å beskrive sammenhengen mellom belønning og prestasjon. For så å bruke denne innsikten til å lage et best mulig belønningssystem for virksomheten.

Med belønningssystem menes:

“Hvordan vi motiverer medarbeidere til å jobbe mot et definert mål gjennom å skape forventninger om en bestemt indre og/eller ytre belønning hvis de når målet til avtalt tid, kvantitet, kvalitet og ressursbruk”

Dette forholdet mellom målsetting og belønning kan illustreres slik:

Belønningsystemet påvirker ikke bare medarbeidernes motivasjon til å nå definerte mål, men også hele organisasjonskulturen, det psykososiale arbeidsmiljøet og alle medarbeidernes måte å tenke og handle på. Deriblant hvilke arbeidsmetoder og beslutningsprosesser som velges.

belønningssystemet

Belønningssystemets grunnprinsipp

Generelt kan vi si at mennesker i en organisasjon vil oppføre seg slik virksomheten, bevisst eller ubevisst, belønner dem.

Grunnprinsippet er enkelt:

Belønner du en type atferd, får du mer av denne atferden. Straffer/sanksjonerer du en bestemt atferd, får du mindre av denne atferden.

Dette prinsippet kan illustreres slik:

Belønningssystemets grunnprinsipp

Belønningssystemets formål

Av ovenstående grunn er formålet til ethvert belønningssystem alltid todelt:

“Belønningssystemet skal belønne ønsket innsats og straffe uønsket atferd”

Selv om dette er det overordnede målet har belønningsystemet også mange andre del-mål, da det påvirker så mange sider av medlemmenes motivasjon, tenking, metodevalg og handlinger i det daglige liv. Faktisk påvirker det hele organisasjonskulturen og det psykososiale arbeidsmiljøet.

Belønningssystemets dimensjoner

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg