Domene og webhotell fra OnNet.no

Når benyttes etappefinansiering?

Etappefinansiering av selskapet er en finansieringstrategi mange grundere benytter seg av når de ikke klarer å dekke selskapets samlede kapitalbehov når selskapet etableres eller når visjonen er langt større enn kapitalbehovet som er nødvendig for å få snøballen til å begynne å rulle.

Har du f.eks. mål av deg å etablere et landsdekkende nettverk av utsalgssteder av noe trenger du ikke kapitalen som trengs for å bygge opp alle ønskede 200 utsalgsstedene når selskapet etableres. Det holder da å ordne finansieringen av det første utsalgsstedet. Finansieringen av de øvrige tenker du på senere på når dette utsalgsstedet er oppe og går.

Andre bruker etappefinansiering når det er snakk om en lang utviklingsprosess. Utviklingsprosessen deles da opp i flere etapper, basert på ulike signifikante nøkkelmål som skal nås, før ny kapital hentes inn igjen gjennom en rettet eller strategisk emisjon, basert på en antagelse av at det da vil være enklere å hente inn mer kapital basert på en høyere pris, da risikoen for å mislykkes er gått vesentlig ned. Slike strategier er imidlertid svært risikable, da du aldri vet hvordan investorene vil reagere eller hvordan markedet generelt vil utvikle seg i årene som kommer.

Hva er etappefinansiering?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss