Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 12 av 22 artikler om Personlig økonomi

Lese tid (240 ord/min): 5 minutter

Hver tiende reisende opplever årlig tap etter ulykke, sykdom eller stjålet/mistet bagasje på ferieturen. Du tar derfor en stor sjanse hvis du reiser uten forsikring. Dette fordi det kan fort bli veldig dyrt hvis uhell eller skader oppstår, da man som besøkende i andre land normalt må betale for behandling på sykehus og legevakt. Dette kan komme opp i flere hundre tusen kroner i land som for eksempel USA. Og sist, men ikke minst blir det særdeles dyrt hvis du får en skade som har innvirkning på din fremtidig arbeidsevne og dermed også inntekt over tid.

Hvem gjelder reiseforsikringen for?

Reiseforsikringen gjelder for den eller de personene som er nevnt i forsikringsbeviset.

Du bestemmer selv om forsikringen kun skal gjelde for deg eller også din familie, som for eksempel ektefelle eller samboer og barn, når du tegner forsikringen. Pass bare på at du husker å oppgi hvem forsikringen skal gjelde for når du bestiller reiseforsikringen så du er sikret at den dekker alle du ønsker å forsikre.

Reiseforsikringen må kjøpes før du reiser

For at reiseforsikringen skal gjelde må den tegnes før reisen starter. Du kan ikke kjøpe den etter at reisen har påbegynt. For at avbestillingsdekningen skal gjelde, må reiseforsikringen kjøpes før du bestiller reisen.

Under finner du et utvidet samendrag av hva Finans Norge skriver i sin undervisningsperm for “Personlig økonomi i videregående skole” om reiseforsikring. 

Hovedinnholdet i en reiseforsikring er:

Reisegodsforsikring

Reisegodsforsikringen dekker skade på eller tap av bagasjen. Den dekker som regel ikke dokumenter, verdipapirer, manuskripter, eksponert minnebrikke, film eller lignende. Ved ran eller tyveri av penger dekker forsikringsselskapet en begrenset sum.

Spesielt tyveriutsatte verdigjenstander kan bli erstattet med et begrenset beløp. Spesielt kostbare eiendeler bør derfor forsikres særskilt. Bagasje som er somlet bort eller gjenglemt, erstattes ikke.

Reisesykeforsikring

Reisesykeforsikring dekker utgifter til lege, medisiner, sykehusopphold osv. i forbindelse med plutselig sykdom eller ulykkesskade. Utgifter til hjemtransport på grunn av akutt sykdom dekkes også. Hvis det plutselig oppstår alvorlig sykdom, ulykke eller dødsfall i nærmeste familie, eller hvis det er andre tvingende grunner til at du må avbryte reisen, dekker reiseforsikringen normalt også ekstrautgifter ved hjemtransport. Du må kontakte forsikringsselskapet, alarmsentral eller reiseleder før du bestiller hjemreisen.

Reiseforsikringen ikke dekker legebesøk eller sykehusopphold i forbindelse med en kjent eller eksisterende sykdom. Den gjelder kun uventet eller akutt forverring av en sykdom på reisen. Den dekker heller ikke kosmetiske operasjoner og svangerskapskontroller.

Internasjonalt helsekort – Du må ta med deg Internasjonalt helsekort på reise i EØS-land. Dette dokumenterer ditt medlemskap i den norske folketrygden, noe som er en forutsetning for legehjelp innenfor EØS.

Kortet bestilles på https://tjenester.nav.no/helsetrygdkort

Kortet en ingen erstatning for reiseforsikring. Det gjelder kun i EØS-landene og dekker kun legehjelp, noe som bare er en mindre del av den totale reiserisikoen.

Reiseulykkesforsikring

Reiseulykkesforsikring gir erstatning etter ulykkesskader som fører til varig uførhet eller død etter samme vilkår som en vanlig ulykkesforsikring. Dekker normalt også ekstrautgifter ved hjemtransport. Forsikringssummen for reiseulykke i de ordinære reiseforsikringene tar ikke tilstrekkelig høyde for alvorlige, invalidiserende ulykker, og bør suppleres med en egen ulykkesforsikring.

Reiseansvarsforsikring

Reiseansvarsforsikring dekker det rettslige erstatningsansvaret som du ifølge det annet lands lover kan risikere å havne i. Det kan være alt fra trafikkskader til ødelagte ting du har fått disponere.

Avbestillingsforsikring

Avbestillingsforsikring omfatter ekstra kostnader ved avbestilling dersom du må avbestille reisen. De fleste forsikringsselskapene har nå inkludert denne dekningen i sin ordinære reiseforsikring, men sjekk for sikkerhets skyld vilkårene.

Avbestillingen må skyldes plutselig alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død som rammer deg eller din nærmeste familie. Den gjelder også hvis du må avbryte ferien fordi det oppstår brann, innbrudd eller vannledningsskade i din bolig.

Avbestillingsforsikringen dekker ikke:

 • Avbestilling pga. svangerskap, under visse forutsetninger.
 • Endringer i ferieplaner
 • Samlivsbrudd
 • Sykehusopphold/utredning/behandling/rekonvalesens som tar lengre tid enn forventet.
 • Fotballturer eller konsertturer hvor hovedmålet for reisen forsvinner, f.eks. ved at kampen eller konserten blir avlyst.
 • Aktivitetsturer hvor det i forkant av turen skjer noe som gjør at du ikke kan foreta aktiviteten likevel, som for eksempel en brukket hånd før golfturen, men der reisen forøvrig er medisinsk forsvarlig og kan foretas.

Enkeltreise eller helårs?

Du kan velge mellom enkeltreiseforsikring eller helårs reiseforsikring.

Helårsforsikringen dekker deg også på småturer ellers i året. Det er som regel lurt å velge en helårsforsikring fordi forsikringen for en tidsavgrenset to ukers tur koster nesten like mye. Helårsforsikringen omfatter vanligvis vanlige feriereiser av inntil én måneds varighet. Reiseforsikring kan kjøpes for enkeltperson, for par eller for en hel familie.

Har du en helårsreiseforsikring, trenger du ikke tegne egen avbestillingsforsikring, slik mange gjør idet de bestiller en reise, eller en flybillett. Da betaler du dobbelt opp for noe som du selvsagt bare vil få tilbake én gang.

Kredittkortselskapenes “gratis” reiseforsikring

En del kredittkort har reiseforsikring inkludert, men denne forsikringen er sjelden en fullgod erstatning for vanlig reiseforsikring. Kredittkortforsikring kan imidlertid være et godt supplement hvis du «når taket» på grunn av sumbegrensninger.

Hvis du benytter kredittkortselskapenes “gratis” reiseforsikring, må du huske på at minst halvparten av reisen må være forhåndsbetalt med det aktuelle kredittkortet. Dessuten kreves det minimum én overnatting, dersom man ikke forhåndsbetaler minst én flybillett med kortet.

Hvert år opplever mange at reiseforsikringen ikke gjelder, fordi denne betingelsen ikke er oppfylt. Sjekk derfor kredittkortets reisforsikrings vilkår før du tegner en reiseforsikring for å være sikker på at du har den forsikringen du trenger på turen.

Når skade eller uhell oppstår

Som forsikringskunde gjør du klokt å tidligst mulig kontakte forsikringsselskapet hvis uhell eller skader oppstår, selv om det ikke er noe krav at du gjør det før du kommer hjem. Ved å kontakte forsikringsselskapet umiddelbart får du vite hva de dekker og hva du må ha av dokumentasjon.

Pass på å ta vare på all dokumentasjon, kvitteringer og bevis som bygger opp under det du mener at du har krav på å få erstattet. Kan du ikke dokumentere det som har skjedd, f.eks. gjennom en politianmeldelse, eller ikke har kvitteringer for de utgiftene du har hatt kan det bli vanskelig å få igjen pengene av forsikringsselskapet. 

Sett deg inn i forsikringsvilkårene

Forsikringsvilkårene varierer noe fra selskap til selskap. Vi anbefaler deg derfor å sette deg grundig inn i forsikringsvilkårene til din reiseforsikring før du starter reisen slik at du er sikker på at reiseforsikringen vil dekke det du kan bli utsatt for og vet hvilke krav forsikringsselskapet stiller til deg for at du skal ha krav på erstatning fra dem.

Kilde:

 • https://www.finansnorge.no/contentassets/300941a416a9467c98fc93c42b4a3bdb/personlig-okonomi-for-videregaende-skole.pdf
Du leser nå artikkelserien: Personlig økonomi

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Forsikring: Hvilke trenger du?Parforhold og samboeravtale >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Personlig økonomi – grunnmuren for din økonomiske fremtid
 • Når er du gammel nok til å styre egen økonomi?
 • Utdanning – grunnlaget for din økonomiske fremtid
 • Studielån og stipend
 • Personlig budsjett og regnskap
 • Sparing
 • Lån
 • Kausjonist
 • Alt du bør vite om kredittvurderinger og hvordan de påvirker økonomien din
 • Forsikring: Hvilke trenger du?
 • Reiseforsikring
 • Parforhold og samboeravtale
 • Særeie og ektepakt
 • Uførhet (uføretrygd og uføreforsikring)
 • Døden: Hva skjer med din familie når du går bort?
 • Arv og arveregler
 • Testament
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Barnepensjon
 • Gjenlevendepensjon
 • 3 gode råd for å bedre din privatøkonomi som student
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.