Domene og webhotell fra OnNet.no

Svaret bør være temmelig innlysende, men for dem som ennå ikke har fått opp øyne for hvorfor alle virksomheter bør skaffe seg en e-handelsløsning gir jeg her en kort oppsummering.

Alle har tilgang til og bruker Internett jevnelig

Godt over 90% av befolkningen har tilgang til Internett og de fleste av dem bruker nettet daglig til ulike formål.

Internett er blitt Norges største mediekanal

Mens avisene og fjernsysnreklame i flere tiår var den dominerende mediekanalene i Norge, har nå Internett tatt over som den dominerende kanalen. I medierapporten for ”Medieåret 2013-2014” fra MedieNorge står det bl.a.:

”I 2012 gikk Internett så vidt forbi TV på mediebrukstoppen, og i 2013 var det 85 prosent av oss som brukte Internett en gjennomsnittsdag, mens 74 prosent så på TV. For bare fem år siden var situasjonen motsatt: Da så 80 prosent TV, mens 71 prosent brukte Internett.”

Diagrammet under viser hvor stor andel av befolkningen i Norge som bruker ulike medier en gjennomsnittsdag, og viser i all tydelighet at ingen andre mediekanaler kan vise til større vekst de siste 15 årene enn Internett, mens den store taperen har vært de grafiske (papirbaserte) mediene.

mediebruk
Figur – Andel som har brukt ulike medier en gjennomsnittsdag 2000–2013, 9–79 år (prosent)
Kilde: Statistisk sentralbyrå (Norsk mediebarometer)

Denne endringen i folks mediebruk, fra grafiske til digitale medier, har naturlignok gjort at næringslivet har måtte endre såvel sine medie-mikser som sine  markedsføring-mikser.

Ettersom det naturlignok alltid vil være en naturlig sammenheng mellom folks mediebruk og hvordan næringslivet bruker sine markedsføringsbudsjett, bør det ikke overraske noen at næringslivet brukte like mye penger på annonsering på Internett som i papiravisene i 2013. I 2014 var omsetningen større og siden da har forskjellen bare økt, noe det også forventes at den kommer til å gjøre i lang tid.

Netto reklameomsetning i utvalgte medier 2007–2013 (mill. NOK) Kilde: ”Medieåret 2013-2014” fra MedieNorge
Netto reklameomsetning i utvalgte medier 2007–2013 (mill. NOK)
Kilde: ”Medieåret 2013-2014” fra MedieNorge

Problemet i denne sammenheng er at du må tenke helt annerledes for å få suksess med virksomhetens Facebook sider og andre sosiale medier enn når du planleger bruken av de ”tradisjonelle” kanalene.

Mediebruken har økt med 2 timer per dag de siste 10 årene

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss