Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Alle norske virksomheter er pliktig å tilfredsstille lovfestede og forskriftsmessige krav om helse, miljø og sikkerhet for de tilsatte. Det gjelder i første rekke arbeidsmiljøloven (Lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø) og den såkalte internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. desember 1996).

Internkontrollforskriften gir pålegg til bedriftene om systematisk å følge opp og jobbe med kravene i ArbeidsmiljølovenForurensningsloven, ProduktkontrollovenSivilforsvarsloven, og lovene om elektriske anlegg og utstyr, brannvern, brannfarlige og eksplosjonsfarlige varer. 

Plan- og bygningsloven påbyr å ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet under myndighetenes planlegging av arealbruk, ved tillatelser til byggearbeid og i tekniske krav til nybygg, anlegg og andre tiltak.

Internkontrollforskriften trådde i kraft første gang 1 januar 1992, før den ble revidert i 1996, med ikrafttredelse fra 1 januar 1997. Forskriften er en paraply for flere lovverk:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss