Domene og webhotell fra OnNet.no

Alle norske virksomheter er pliktig å tilfredsstille lovfestede og forskriftsmessige krav om helse, miljø og sikkerhet for de tilsatte. Det gjelder i første rekke arbeidsmiljøloven (Lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø) og den såkalte internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. desember 1996).

Internkontrollforskriften gir pålegg til bedriftene om systematisk å følge opp og jobbe med kravene i ArbeidsmiljølovenForurensningsloven, ProduktkontrollovenSivilforsvarsloven, og lovene om elektriske anlegg og utstyr, brannvern, brannfarlige og eksplosjonsfarlige varer. 

Plan- og bygningsloven påbyr å ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet under myndighetenes planlegging av arealbruk, ved tillatelser til byggearbeid og i tekniske krav til nybygg, anlegg og andre tiltak.

Internkontrollforskriften trådde i kraft første gang 1 januar 1992, før den ble revidert i 1996, med ikrafttredelse fra 1 januar 1997. Forskriften er en paraply for flere lovverk:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.