Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Alle norske virksomheter er pliktig å tilfredsstille lovfestede og forskriftsmessige krav om helse, miljø og sikkerhet for de tilsatte. Det gjelder i første rekke arbeidsmiljøloven (Lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø) og den såkalte internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. desember 1996).

Internkontrollforskriften gir pålegg til bedriftene om systematisk å følge opp og jobbe med kravene i ArbeidsmiljølovenForurensningsloven, ProduktkontrollovenSivilforsvarsloven, og lovene om elektriske anlegg og utstyr, brannvern, brannfarlige og eksplosjonsfarlige varer. 

Plan- og bygningsloven påbyr å ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet under myndighetenes planlegging av arealbruk, ved tillatelser til byggearbeid og i tekniske krav til nybygg, anlegg og andre tiltak.

Internkontrollforskriften trådde i kraft første gang 1 januar 1992, før den ble revidert i 1996, med ikrafttredelse fra 1 januar 1997. Forskriften er en paraply for flere lovverk:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.