Domene og webhotell fra OnNet.no

Drivkraft bak og konsekvensen av globalisering

I denne artikkelen vil vi se litt nærmere på:

  • hva som har vært drivkraften bak den økonomiske globaliseringen?
  • hva er konsekvensene av denne globaliseringen?

Drivkraften bak globalisering

Drivkraften bak globaliseringen vi har sett de siste 40 årene har vært:

  • Ønske om å utnytte komparative fordeler
  • Digitalisering av verden, organisasjonen og folk
  • Deregulering og liberalisering av verden
  • Reduserte transportkostnader
  • Markedsdrevet konkurranse og innovasjon

Komparative fordeler

Drivkraften bak all globalisering er et ønske om å oppnå økt økonomisk gevinst på investeringene man gjør. Dette er ikke en ny tanke. Helt siden Ricardo (1772 – 1823) skrev teorien om de komparative fordeler, også kalt teorien om internasjonal handel, har næringslivet vært drevet av et ønske om å oppnå økt lønnsomhet gjennom internasjonal handel.

Ricardo sin teori går ut på at hvis en nasjon har en absolutt fordel i produksjonen av en vare, og en annen nasjon har en absolutt fordel i produksjonen av en annen vare, kan hver av partene dra nytte av å spesialisere seg på den varen som er rimeligst å produsere.

Komparative fortrinn betyr at de relative kostnadene ved produksjon er forskjellig fra land til land. Altså skaper kostnadsforskjellene muligheter for gevinst gjennom internasjonal handel.

Digitalisering

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss