Domene og webhotell fra OnNet.no

formasjoner

Hva er aksjekurs formasjoner?

Aksjekurs formasjoner bygger på prinsippet om at historien har en tendens til å gjenta seg og at utviklingen til aksjekursen vil gå i bølger. Bølger som formes av støtte og motstand nivåer, før kursen bryter ut, enten oppover eller nedover.

Ved å være tidlig ute med å forstå hvilket mønster aksjekursen beveger seg inn i, kan vi utnytte dette til vår fordel. Riktignok er det ikke alltid aksjekursen går som forventet, men det å gjenkjenne formasjoner vil uansett være et steg i riktig retning av å kunne slå markedet. Formasjonene vil i likhet med støtte- og motstandsnivåer bli dannet ut fra de psykologiske holdninger og forventninger til dem som trader aksjen. 

Formasjonene er viktigst når markedet går sidelengs. Når markedet går sidelengs vil markedet enten snu og gå motsatt vei, eller fortsette i samme trend. Når markedet snur vil dette karakteriseres som en reverserende formasjon. Denne formasjonen befinner seg enten i toppen eller i bunnen av en trend. Når markedet fortsetter den samme trenden etter en sidelengs pause/korreksjon vil dette karakteriseres som en kontinuasjonsformasjon. Disse formasjonene vil da inntre på forskjellige trinn underveis i en pågående trend. Felles for kontinuasjonsformasjoner er at de tar kortere tid å danne enn reverseringsformasjoner.

Murphy (1986) lister opp følgende punkter som er viktig å identifisere i denne sammenheng:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss