Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 17 av 35 artikler om Arbeidsbetingelser og markedssystemet

distribusjonEn distributør er et mellomledd som tar inn varer som videreselges til et siste-ledd (detaljistledd) i en distribusjonskjede.

Disse omtales gjerne som agenter, grossister eller detaljister hvis virksomheten leverer sine varer direkte til siste-leddet i distribusjonskjeden. 

Normalt er distributørene mellomleddet mellom leverandørene/produsentene og detaljistene. 

I mange bransjer har distributørene stor makt, mens de i andre bransjer er heldige som får lov til å eksistere. Avhengig av hvilken salgs- og distribusjonskanal virksomheten benytter seg av må også distribusjonsleddet tas med i situasjonsanalysen av mikrosystemet som omgir virksomheten. Spesielt i tilfeller hvor de har stor makt.

Uansett så lønner det å se på hvor godt distribusjonsleddet er integrert med virksomhetens øvrige verdiskapningprosess. Dette kan gjøres på mange måter ved bruk av moderne IT-teknologi og -systemer, og kan være en effektiv måte å binde distribusjonsleddet opp mot leverandøren eller detaljisten, avhengig av hvilken rolle virksomheten har i salgs- og distribusjonskjeden. Eller sagt på en annen måte:

– En tettere integrasjon mellom virksomheten og mellomleddene til virksomheten vil ikke bare effektivisere verdiskapningprosessen og dermed også øke lønnsomheten, men også gjøre byttekostnadene til mellomleddene større ved at det blir vanskeligere for dem å bryte samarbeidet. 

Du leser nå artikkelserien: Arbeidsbetingelser og markedssystemet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << LeverandørerOffentlighetssystemet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er en arbeidsbetingelse? (Bedriftens arbeidsbetingelser)
 • Interne arbeidsbetingelser
 • Eksterne arbeidsbetingelser
 • Markedssystem
 • Mikrosystemet
 • Markedskartlegging
 • Markedssynergier
 • Kundeanalyse
 • Produktanalyse
 • Konkurrenter
 • Bedriftens markedsføring
 • Organisasjonsanalyse
 • Informasjonsanalyse
 • Økonomi og regnskapsanalyser
 • Verdiskapningsprosessen
 • Leverandører
 • Distributører og andre mellomledd
 • Offentlighetssystemet
 • Statsforvaltningen
 • Fylkeskommunen
 • Kommuneforvaltning
 • Rettslige håndhevningorganer
 • Frivillige interesseorganisasjoner
 • Finanskilder
 • Interne interessegrupper
 • Massemedia
 • Makrosystemet
 • Naturressurser
 • Teknologiske faktorer
 • Kulturelle faktorer
 • Demografi & demografisk segmentering
 • Økonomiske forhold
 • Politiske faktorer
 • Interessent , interessentanalyse og Interessentkart
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.