Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 6 av 6 artikler om Verdsettelse av nettsted

Når man skal selge et nettsted, vil man i stedet typisk kalkulere verdien utfra følgende variabler:

 • Eksisterende inntektsstrømmer, for eksempel annonsesalg på eksisterende innhold, og kostnader (kostnad/inntektsanalyser)
 • ROI
 • Trafikkvolumet på siden
 • Plassering i søkemotorene (Google, Yahoo, Bing) på viktige søkeord for potensielle kjøpere
 • Kjennskapen til nettstedet i viktige målgrupper for potensielle kjøpere, samt målgruppens oppfattelse av dette nettstedet (merkevare verdi).
 • Verdien av en eventuell mailingliste som tilhører nettstedet

Eksisterende inntektsstrømmer vil være dokumenterbare utfra eksisterende fakturerbar inntekt. Det samme vil kostnadene, noe som gjør det enkelt å gjennomføre tradisjonelle inntekts- og kostnadsanalyser. Trafikktallet vil være dokumenterbart gjennom statistikk, og mailinglisten vil være dokumenterbar utfra antallet aktive e-post adresser i nyhetsbrevsprogrammet / -modulen. De øvrige verdiene er det vanskeligere å måle, da de i stor grad er subjektive og vil variere avhengig av hvem som vurderer verdien av disse verdiene.

En typisk vurdering av kjøpsverdi vil kunne være:

Beløpet som tilsvarer ett års dokumenterbare inntekter hvis slike finnes (eventuelt noe mer – kanskje inntil 1,5 ganger dette beløpet hvis trafikktallene er stigende), pluss et estimat av potensialet som knytter seg til trafikken, hvis ikke dette allerede er realisert i punktet over, pluss antallet adresser i ev eventuell mailinglisten * 1-3 kroner (jo mer spisset listen er, jo høyere er verdien per adresse), pluss eventuelt nåverdien for eksisterende datasystemer som knytter seg til webløsningen, hvis disse er av interesse for kjøper, pluss eventuelt et unikt og generisk domenenavn om dette finnes og er av interesse for kjøper.

En slik vurdering vil normalt gi en verdi som er dramatisk lavere enn den som kan kalkuleres utfra konverteringspunkter. En liten nettsted med begrenset trafikk omsettes for eksempel sjelden i Norge for beløp over 10 000 kroner.

Forskjellen mellom konverteringsbasert verdi og salgsverdi gjenspeiler det faktum at terskelen for etablering av nye nettsteder er lav. Alternativet til å kjøpe en eksisterende webside er alltid å utvikle en selv, ettersom konverteringspunkter ofte uansett ikke overførbare fra en nettstedseier til en annen.

Unntak er eventuelt bedrifter i samme bransje som retter seg mot samme målgruppe, eller kjøpere som måtte ha spesiell interesse for selgers teknologi eller en velholdt kundebase.

Kilder:

 • http://www.websuksess.no/category/verdivurdering/
Du leser nå artikkelserien: Verdsettelse av nettsted

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Verdien av brukervennlighet – en metode for å måle nettstedets lønnsomhet
    Andre artikler i serien er: 
 • Kostnad- og inntektsanalyse – en metode for å måle nettstedets lønnsomhet
 • Kostnadsbesparelser – en metode for å måle nettstedets lønnsomhet
 • Alternativkostnad – en metode for å beregne lønnsomhet
 • ROI | Return On Investment (avkastning på investering)
 • Verdien av brukervennlighet – en metode for å måle nettstedets lønnsomhet
 • Verdien av et nettsted ved salg
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.