Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 10 av 15 artikler om Logistikk

FIFO betyr “First in-first out (FIFO)“. I klartekst betyr dette at det som har vært lengst på lager, også skal bli tatt først ut. Det betyr at de nye artiklene ikke kan legges utenpå de gamle. Dette for å unngå at deler av lagerbeholdningen går ut på dato ved at nye produkter alltid blir plassert foran de igjenværende.

LIFO betyr “Last in-first out (LIFO)” og er det motsatte av FIFO-prinsippet. LIFO fører lett til ukurans på artiklene, fordervede varer og vanskeliggjør kvalitetskontroller. Fare for ukurans skapes ved at det gamle blir liggende for lenge på lager. Ved at det ligger lenge på lager kan det for eksempel innføres nye kvalitetskrav innen det skal bli brukt i produksjonen. Kvalitetskontroller blir vanskeliggjort, fordi det gamle blir liggende innerst/nederst som igjen kan gjør det utilgjengelig for kvalitetskontroller.

Figuren nedenfor er tatt med for å vise forskjellen på FIFO og LIFO.

FIFO vs LIFO
FIFO vs LIFO

Figur 1 viser de to prinsippene på hva som kommer inn- og går ut av artikler på et lager. Et lager basert på FIFO blir nye artikler lagt inn på en side, og det gamle blir tatt ut av på andre siden. Et lager basert på LIFO blir nye artikler lagt inn utenpå det gamle. Det nyeste på lageret blir alltid tatt ut først. Det fører til at det gamle blir eldre og sjansen for ukurans øker.

Kilder:

 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/143584/MRoeyset_SSeierstad_ESSkogli.pdf
Du leser nå artikkelserien: Logistikk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << LogistikkostnaderLagringssystem >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Logistikk
 • Supply Chain Management (Forsyningskjedeledelse)
 • Beskrivelse av den totale vareflyten i logistikksammenheng
 • Sentralisering og desentralisering
 • Maktforhold i forsyningkjeden
 • Distribusjonssenter og Cross-Docking
 • Tredjeparts logistikkpartner
 • Design av transportnettverk
 • Logistikkostnader
 • FIFO og LIFO prinsippet
 • Lagringssystem
 • Bestillingsystemer
 • Logistikk prognoser
 • Innkjøp
 • Lagerstyring