Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

FIFO betyr “First in-first out (FIFO)“. I klartekst betyr dette at det som har vært lengst på lager, også skal bli tatt først ut. Det betyr at de nye artiklene ikke kan legges utenpå de gamle. Dette for å unngå at deler av lagerbeholdningen går ut på dato ved at nye produkter alltid blir plassert foran de igjenværende.

LIFO betyr “Last in-first out (LIFO)” og er det motsatte av FIFO-prinsippet. LIFO fører lett til ukurans på artiklene, fordervede varer og vanskeliggjør kvalitetskontroller. Fare for ukurans skapes ved at det gamle blir liggende for lenge på lager. Ved at det ligger lenge på lager kan det for eksempel innføres nye kvalitetskrav innen det skal bli brukt i produksjonen. Kvalitetskontroller blir vanskeliggjort, fordi det gamle blir liggende innerst/nederst som igjen kan gjør det utilgjengelig for kvalitetskontroller.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss