FIFO og LIFO prinsippet

FIFO betyr “First in-first out (FIFO)“. I klartekst betyr dette at det som har vært lengst på lager, også skal bli tatt først ut. Det betyr at de nye artiklene ikke kan legges utenpå de gamle. Dette for å unngå at deler av lagerbeholdningen går ut på dato ved at nye produkter alltid blir plassert foran de igjenværende.

LIFO betyr “Last in-first out (LIFO)” og er det motsatte av FIFO-prinsippet. LIFO fører lett til ukurans på artiklene, fordervede varer og vanskeliggjør kvalitetskontroller. Fare for ukurans skapes ved at det gamle blir liggende for lenge på lager. Ved at det ligger lenge på lager kan det for eksempel innføres nye kvalitetskrav innen det skal bli brukt i produksjonen. Kvalitetskontroller blir vanskeliggjort, fordi det gamle blir liggende innerst/nederst som igjen kan gjør det utilgjengelig for kvalitetskontroller.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.